Sinds het princiepsakkoord van 15 maart proberen de burgerbewegingen en overheidsvertegenwoordigers samen met het team van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe de details van de deal verder uit te werken. "Zo willen we bestuderen wat de gereduceerde capaciteit van de Oosterweelverbinding best kan inhouden: het schrappen van een rijstrook, het vervangen van de dubbeldekstunnel door een enkelvoudige en/of het schrappen van de noordelijke kanaaltunnel", zegt Peter Vermeulen van Ringland. "Zo'n extra studie zou misschien betekenen dat de spreekwoordelijke schop iets later in de grond gaat, maar door de vereenvoudiging van het project kan het lintje dan wel vroeger worden doorgeknipt en daar gaat het toch om." De ondertekenaars van het Toekomstverbond willen tegen de volgende voortgangsrapportage in het Vlaams Parlement - in principe op 18 mei - de voornaamste resterende knelpunten oplossen en afspraken maken over hoe de brede werkgemeenschap er zal uitzien die een modal shift naar minder wegverkeer moet voorbereiden, evenals de vervoersregio die de stad en randgemeenten zullen vormen. Intussen zijn de procedures tegen de Oosterweelverbinding bij de Raad van State nog steeds niet formeel afgeblazen, onder meer omdat daar nog twee inwoners van Zwijndrecht bij betrokken zijn waarmee de Vlaamse overheid nog een afzonderlijk akkoord probeert rond te krijgen. (Belga)

Sinds het princiepsakkoord van 15 maart proberen de burgerbewegingen en overheidsvertegenwoordigers samen met het team van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe de details van de deal verder uit te werken. "Zo willen we bestuderen wat de gereduceerde capaciteit van de Oosterweelverbinding best kan inhouden: het schrappen van een rijstrook, het vervangen van de dubbeldekstunnel door een enkelvoudige en/of het schrappen van de noordelijke kanaaltunnel", zegt Peter Vermeulen van Ringland. "Zo'n extra studie zou misschien betekenen dat de spreekwoordelijke schop iets later in de grond gaat, maar door de vereenvoudiging van het project kan het lintje dan wel vroeger worden doorgeknipt en daar gaat het toch om." De ondertekenaars van het Toekomstverbond willen tegen de volgende voortgangsrapportage in het Vlaams Parlement - in principe op 18 mei - de voornaamste resterende knelpunten oplossen en afspraken maken over hoe de brede werkgemeenschap er zal uitzien die een modal shift naar minder wegverkeer moet voorbereiden, evenals de vervoersregio die de stad en randgemeenten zullen vormen. Intussen zijn de procedures tegen de Oosterweelverbinding bij de Raad van State nog steeds niet formeel afgeblazen, onder meer omdat daar nog twee inwoners van Zwijndrecht bij betrokken zijn waarmee de Vlaamse overheid nog een afzonderlijk akkoord probeert rond te krijgen. (Belga)