De "modal selfie" (www.modalselfie.be) vraagt de gebruiker eerst om zijn verplaatsingen tijdens de voorbije week voor de geest te halen en die vervolgens in te voeren in het systeem met het gebruikte vervoersmiddel erbij. Een verplaatsing heen en terug wordt als twee verplaatsingen gerekend, een fietstochtje in een lus zonder bestemming als één, een tocht met de auto naar het bos om daar te wandelen is er dan drie waard. De tool berekent vervolgens je modal split: de verhouding tussen het aantal verplaatsingen met de (eigen) auto enerzijds en alternatieve vervoersmiddelen anderzijds. De gebruiker kan in een tweede fase ook de uitdaging aangaan om de eigen modal split te verbeteren, richting minder autoverplaatsingen dus. Je kan daarbij zelf kiezen welke verplaatsingen je in de toekomst met een ander vervoersmiddel zou doen en de tool geeft dan aan wat de impact daarvan op je modal split zou zijn. Wie aangeeft de uitdaging niet te willen aangaan, kan voor onderzoeksdoeleinden meegeven waarom dat is. Op de website staan ook praktijkvoorbeelden en tips over hoe je tot duurzamere verplaatsingen kan komen. De "modal selfie" werd ontwikkeld in het kader van het door Vlaanderen gesteunde participatieproject Zorro (ZuidOostRand Route-Overleg) rond mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand, maar is bedoeld voor universeel gebruik. (Belga)

De "modal selfie" (www.modalselfie.be) vraagt de gebruiker eerst om zijn verplaatsingen tijdens de voorbije week voor de geest te halen en die vervolgens in te voeren in het systeem met het gebruikte vervoersmiddel erbij. Een verplaatsing heen en terug wordt als twee verplaatsingen gerekend, een fietstochtje in een lus zonder bestemming als één, een tocht met de auto naar het bos om daar te wandelen is er dan drie waard. De tool berekent vervolgens je modal split: de verhouding tussen het aantal verplaatsingen met de (eigen) auto enerzijds en alternatieve vervoersmiddelen anderzijds. De gebruiker kan in een tweede fase ook de uitdaging aangaan om de eigen modal split te verbeteren, richting minder autoverplaatsingen dus. Je kan daarbij zelf kiezen welke verplaatsingen je in de toekomst met een ander vervoersmiddel zou doen en de tool geeft dan aan wat de impact daarvan op je modal split zou zijn. Wie aangeeft de uitdaging niet te willen aangaan, kan voor onderzoeksdoeleinden meegeven waarom dat is. Op de website staan ook praktijkvoorbeelden en tips over hoe je tot duurzamere verplaatsingen kan komen. De "modal selfie" werd ontwikkeld in het kader van het door Vlaanderen gesteunde participatieproject Zorro (ZuidOostRand Route-Overleg) rond mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand, maar is bedoeld voor universeel gebruik. (Belga)