Heel wat kiezers zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober niet komen opdagen. CD&V-senator Rik Torfs vreest dat het aantal wegblijvers is gestegen door berichten waaruit moest blijken dat wie niet ging stemmen toch niet vervolgd wordt. "Stemplicht is eigenlijk stemrecht geworden", besluit Torfs. "De stemming is verplicht en geheim", zo luidt het in de Grondwet. Wie zonder reden afwezig blijft bij verkiezingen riskeert volgens de wet een geldboete van 30 tot 60 euro, die ingeval van herhaalde afwezigheid wordt verdubbeld. De hardnekkige thuisblijvers kunnen in bepaalde gevallen zelfs tot 10 jaar hun burgerrechten verliezen", zegt Torfs.

Uit de cijfers van de verschillende gewesten blijkt dat in Vlaanderen 8,50 procent van de kiezers niet ging stemmen op 14 oktober, met uitschieters tot 15 procent in de steden Antwerpen en Oostende. In Wallonië oversteeg het absenteïsme ruim 10 procent en in het Brussels Gewest daagde gemiddeld 17 procent van de kiezers niet op.

Torfs vroeg minister Turtelboom of de parketten instructies kregen om deze personen niet te beboeten. De minister antwoordde dat ze enkel aan het College van procureurs-generaal heeft verzocht om de parketten richtlijnen te bezorgen met het uitdrukkelijk verzoek de voorzitters en de bijzitters te vervolgen die zich niet in het stembureau hebben aangemeld.

"De minister ontwijkt de vraag. De essentie is dat de stemplicht feitelijk een stemrecht is geworden, zonder dat de wet is veranderd. Dat is niet correct. Politici moeten keuzes durven maken, en niet via

sluipwegen werken", besluit Torfs. (Belga/INM)

Heel wat kiezers zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober niet komen opdagen. CD&V-senator Rik Torfs vreest dat het aantal wegblijvers is gestegen door berichten waaruit moest blijken dat wie niet ging stemmen toch niet vervolgd wordt. "Stemplicht is eigenlijk stemrecht geworden", besluit Torfs. "De stemming is verplicht en geheim", zo luidt het in de Grondwet. Wie zonder reden afwezig blijft bij verkiezingen riskeert volgens de wet een geldboete van 30 tot 60 euro, die ingeval van herhaalde afwezigheid wordt verdubbeld. De hardnekkige thuisblijvers kunnen in bepaalde gevallen zelfs tot 10 jaar hun burgerrechten verliezen", zegt Torfs. Uit de cijfers van de verschillende gewesten blijkt dat in Vlaanderen 8,50 procent van de kiezers niet ging stemmen op 14 oktober, met uitschieters tot 15 procent in de steden Antwerpen en Oostende. In Wallonië oversteeg het absenteïsme ruim 10 procent en in het Brussels Gewest daagde gemiddeld 17 procent van de kiezers niet op. Torfs vroeg minister Turtelboom of de parketten instructies kregen om deze personen niet te beboeten. De minister antwoordde dat ze enkel aan het College van procureurs-generaal heeft verzocht om de parketten richtlijnen te bezorgen met het uitdrukkelijk verzoek de voorzitters en de bijzitters te vervolgen die zich niet in het stembureau hebben aangemeld. "De minister ontwijkt de vraag. De essentie is dat de stemplicht feitelijk een stemrecht is geworden, zonder dat de wet is veranderd. Dat is niet correct. Politici moeten keuzes durven maken, en niet via sluipwegen werken", besluit Torfs. (Belga/INM)