Vrijdag buigt de kamercommissie-Justitie zich over het wetsontwerp dat de zogenaamde Bijzondere Inlichtingenmethoden uitbreidt. Het parlement vroeg aan het Rijksarchief een schriftelijk advies, omdat één artikel in het wetsontwerp betrekking heeft op de archieven van de inlichtingendiensten. Het advies, dat Knack kon inkijken, is vernietigend: 'Het Rijksarchief keurt het artikel resoluut af' omdat het een 'ernstig precedent' schept en een 'democratisch deficiet' dreigt. 'De impact van dit wetsontwerp op het toekomstig historisch onderzoek is catastrofaal', klinkt het. 'Dit sluit elke vorm van controle op de archieven van de inlichtingendiensten uit.' En ook: 'De voorgestelde maatregel is een regelrechte aanval op het collectief geheugen van de natie en zal tot gevolg hebben dat bepaalde overheden of actoren zich aan hun verantwoordingsplicht zullen kunnen onttrekken.'
...