Volgens de wet moet de bestuurder die een rijverbod krijgt opgelegd zijn rijbewijs binnen de vier dagen na kennisgeving inleveren bij de griffie. Een specifieke straf voor wie dat niet doet, bestaat vandaag echter niet. De wetsvoorstellen verhelpen hieraan. "Een groter wordende groep bestuurders laat bewust na zijn rijbewijs binnen te leveren. Zij hopen hierdoor te kunnen blijven rijden zonder gepakt te worden. En in veel gevallen lukt dit ook omdat de politie moeilijk kan controleren of iemand vervallen verklaard is wanneer er een rijbewijs kan worden voorgelegd", stelt Van den Bergh. Dankzij een eerste wetsvoorstel wordt een hogere bestraffingsgraad en een mogelijkheid om een bijkomend rijverbod op te leggen ingevoerd. Het tweede voorstel voert een strengere regeling in voor wie herhaaldelijk rijdt ondanks een rijverbod. Cijfers van het politieparket van Brugge tonen aan dat het om een aanzienlijk probleem gaat. In 2010 lieten 1.261 veroordeelden na om hun rijbewijs in te leveren. De cijfers van de andere gerechtelijke arrondissementen zouden hier procentueel niet veel van afwijken. (AHO)

Volgens de wet moet de bestuurder die een rijverbod krijgt opgelegd zijn rijbewijs binnen de vier dagen na kennisgeving inleveren bij de griffie. Een specifieke straf voor wie dat niet doet, bestaat vandaag echter niet. De wetsvoorstellen verhelpen hieraan. "Een groter wordende groep bestuurders laat bewust na zijn rijbewijs binnen te leveren. Zij hopen hierdoor te kunnen blijven rijden zonder gepakt te worden. En in veel gevallen lukt dit ook omdat de politie moeilijk kan controleren of iemand vervallen verklaard is wanneer er een rijbewijs kan worden voorgelegd", stelt Van den Bergh. Dankzij een eerste wetsvoorstel wordt een hogere bestraffingsgraad en een mogelijkheid om een bijkomend rijverbod op te leggen ingevoerd. Het tweede voorstel voert een strengere regeling in voor wie herhaaldelijk rijdt ondanks een rijverbod. Cijfers van het politieparket van Brugge tonen aan dat het om een aanzienlijk probleem gaat. In 2010 lieten 1.261 veroordeelden na om hun rijbewijs in te leveren. De cijfers van de andere gerechtelijke arrondissementen zouden hier procentueel niet veel van afwijken. (AHO)