In tegenstelling tot andere beleidsniveaus 'waar men in alle sectoren is beginnen te snijden tot men op het bot komt', heeft Leuven volgens Ridouani de keuze gemaakt voor een progressief beleid. 'Dit impliceert dat we de nodige investeringen doen die nodig zijn om de stad te laten floreren en vooruitgaan, maar tegelijk dragen we er zorg voor dat niemand tussen de mazen van het net valt', aldus Ridouani.

De Leuvense burgemeester verwees hierbij naar de 150 miljoen euro die het stadsbestuur deze legislatuur wil uittrekken voor beleid rond zorg en armoedebestrijding, de investeringen in bijkomende kinderopvang, zorgcentra en buitenschoolse kinderopvang. 'De inwoners die ik ontmoet zeggen mij dat ze met plezier lokale belastingen betalen omdat ze er iets voor terugkrijgen waarmee we met zijn allen vooruitgaan.'

Hij blikte dan ook zeer tevreden terug op zijn eerste jaar als Leuvens burgemeester. 'We zijn een goed, respectvol samenwerkend, daadkrachtig bestuur', aldus Ridouani verwijzend naar diverse nieuwe initiatieven zoals de aankoop van de Scheutsite en van de vijvers Bellefroid, de beslissing over de nieuwe parking in de Benedenstraat, de creatie van meer water en groen in de stad.

In tegenstelling tot andere beleidsniveaus 'waar men in alle sectoren is beginnen te snijden tot men op het bot komt', heeft Leuven volgens Ridouani de keuze gemaakt voor een progressief beleid. 'Dit impliceert dat we de nodige investeringen doen die nodig zijn om de stad te laten floreren en vooruitgaan, maar tegelijk dragen we er zorg voor dat niemand tussen de mazen van het net valt', aldus Ridouani. De Leuvense burgemeester verwees hierbij naar de 150 miljoen euro die het stadsbestuur deze legislatuur wil uittrekken voor beleid rond zorg en armoedebestrijding, de investeringen in bijkomende kinderopvang, zorgcentra en buitenschoolse kinderopvang. 'De inwoners die ik ontmoet zeggen mij dat ze met plezier lokale belastingen betalen omdat ze er iets voor terugkrijgen waarmee we met zijn allen vooruitgaan.' Hij blikte dan ook zeer tevreden terug op zijn eerste jaar als Leuvens burgemeester. 'We zijn een goed, respectvol samenwerkend, daadkrachtig bestuur', aldus Ridouani verwijzend naar diverse nieuwe initiatieven zoals de aankoop van de Scheutsite en van de vijvers Bellefroid, de beslissing over de nieuwe parking in de Benedenstraat, de creatie van meer water en groen in de stad.