Die procedure ging van start in mei 2018. Perspective.brussels leidde alles in goede banen. Het RPA is een gewestelijk beleidsinstrument voor ruimtelijke ordening dat het strategische kader en de regels van een stedelijk project vastlegt. Brussels minister-president Rudi Vervoort benadrukt dat "de inwerkingtreding van dit eerste RPA voor het Brussels Gewest van strategisch belang is, zowel omwille van de regelgevende en strategische bepalingen die erin zijn vastgelegd als omwille van het stedelijk project dat op basis ervan is uitgetekend." Perspective.brussels is zeer tevreden met de goedkeuring van het plan van aanleg door de Brusselse regering: "Tijdens het uittekenen van deze toekomstige wijk hebben we grondig nagedacht over de huidige en toekomstige uitdagingen en behoeften met als doel deze vroeger afgesloten ruimte om te vormen tot een nieuwe bruisende locatie, die de site beter tot zijn recht laat komen en die bevorderlijk is voor een duurzame en innovatieve inrichtingsstrategie." Het RPA heeft tot doel de hele voormalige rijkswachtschool (of vroegere kazernes van Elsene) met een oppervlakte van 3,9 hectare in het hart van Elsene te herbestemmen. Het plan voorziet een nieuwe gemengde wijk met gezins- en studentenwoningen, maar ook open ruimten met collectieve voorzieningen, en een nieuwe ontmoetingsruimte voor de bewoners van de omliggende wijken met een nieuw park van 2.000 m², waardoor het afgesloten en exclusieve karakter van de kazernes definitief tot het verleden behoort. Het universitaire leven op de site wordt voor iedereen opengesteld via onderzoekseenheden en uitrustingen zoals het FabLab. Het Brussels Gewest heeft onlangs de stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt voor de eerste renovatie- en herbestemmingswerken aan de emblematische gebouwen op de site. Zo kreeg de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) een vergunning om de vroegere manege te renoveren en om te vormen tot een duurzame voedingshal. Daarnaast kregen ook de universiteiten ULB en VUB een vergunning om de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan te renoveren en te herbestemmen tot universitaire voorzieningen en woningen voor onderzoekers. Verder komen er op termijn een honderdtal woningen (sociale woningen en koopwoningen voor de middenklasse). Het is de bedoeling om de werken voor de eerste 33 woningen vóór eind 2023 op te starten. Die werken volgen op het grote succes van het tijdelijke project See-U. Tijdens die overgangsfase werden de deuren van de site geopend en kreeg het grote publiek vanaf april 2019 de kans om kennis te maken met deze historische plaats. Het RPA treedt vijftien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt in werking. Het kan zowel online op de website van perspective.brussels als bij het gemeentebestuur van Elsene worden geraadpleegd. (Belga)

Die procedure ging van start in mei 2018. Perspective.brussels leidde alles in goede banen. Het RPA is een gewestelijk beleidsinstrument voor ruimtelijke ordening dat het strategische kader en de regels van een stedelijk project vastlegt. Brussels minister-president Rudi Vervoort benadrukt dat "de inwerkingtreding van dit eerste RPA voor het Brussels Gewest van strategisch belang is, zowel omwille van de regelgevende en strategische bepalingen die erin zijn vastgelegd als omwille van het stedelijk project dat op basis ervan is uitgetekend." Perspective.brussels is zeer tevreden met de goedkeuring van het plan van aanleg door de Brusselse regering: "Tijdens het uittekenen van deze toekomstige wijk hebben we grondig nagedacht over de huidige en toekomstige uitdagingen en behoeften met als doel deze vroeger afgesloten ruimte om te vormen tot een nieuwe bruisende locatie, die de site beter tot zijn recht laat komen en die bevorderlijk is voor een duurzame en innovatieve inrichtingsstrategie." Het RPA heeft tot doel de hele voormalige rijkswachtschool (of vroegere kazernes van Elsene) met een oppervlakte van 3,9 hectare in het hart van Elsene te herbestemmen. Het plan voorziet een nieuwe gemengde wijk met gezins- en studentenwoningen, maar ook open ruimten met collectieve voorzieningen, en een nieuwe ontmoetingsruimte voor de bewoners van de omliggende wijken met een nieuw park van 2.000 m², waardoor het afgesloten en exclusieve karakter van de kazernes definitief tot het verleden behoort. Het universitaire leven op de site wordt voor iedereen opengesteld via onderzoekseenheden en uitrustingen zoals het FabLab. Het Brussels Gewest heeft onlangs de stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt voor de eerste renovatie- en herbestemmingswerken aan de emblematische gebouwen op de site. Zo kreeg de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) een vergunning om de vroegere manege te renoveren en om te vormen tot een duurzame voedingshal. Daarnaast kregen ook de universiteiten ULB en VUB een vergunning om de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan te renoveren en te herbestemmen tot universitaire voorzieningen en woningen voor onderzoekers. Verder komen er op termijn een honderdtal woningen (sociale woningen en koopwoningen voor de middenklasse). Het is de bedoeling om de werken voor de eerste 33 woningen vóór eind 2023 op te starten. Die werken volgen op het grote succes van het tijdelijke project See-U. Tijdens die overgangsfase werden de deuren van de site geopend en kreeg het grote publiek vanaf april 2019 de kans om kennis te maken met deze historische plaats. Het RPA treedt vijftien dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt in werking. Het kan zowel online op de website van perspective.brussels als bij het gemeentebestuur van Elsene worden geraadpleegd. (Belga)