Richard Miller (MR) wil dat de schilderijen van de Antwerpse School, die ten tijde van de Franse Revolutie werden ontvreemd, terugkeren naar België. Daartoe stelde hij zestien schriftelijke vragen, een per schilderij, aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA).

Dat zegt het kamerlid donderdag in een persbericht."De werken van Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens en andere schilders uit die periode waren bezit van de kerken waarin ze hingen", zegt Miller. "De religieuze plaatsen werden echter geplunderd en grotendeels verwoest door de troepen van de Franse Revolutie."

Het kamerlid vervolgt dat de werken meegenomen werden naar Frankrijk tussen 1792 en 1794, waar ze tot op vandaag zijn terug te vinden in musea. Miller roept op tot "een redelijke dialoog" tussen de twee landen om de ontvreemde goederen te recupereren. "De terugkeer van de schilderijen naar bijvoorbeeld de kathedraal van Doornik en die van Antwerpen, dat zou een gebaar zijn met een Europese draagwijdte.

Het zou bovendien een voorbeeld zijn op het internationale toneel", aldus de politicus, die nog benadrukt dat hij hiermee helemaal geen hetze wil ontketenen tegen de nieuwe regering van Frans president Emmanuel Macron.

Richard Miller (MR) wil dat de schilderijen van de Antwerpse School, die ten tijde van de Franse Revolutie werden ontvreemd, terugkeren naar België. Daartoe stelde hij zestien schriftelijke vragen, een per schilderij, aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA). Dat zegt het kamerlid donderdag in een persbericht."De werken van Pieter Paul Rubens, Jacob Jordaens en andere schilders uit die periode waren bezit van de kerken waarin ze hingen", zegt Miller. "De religieuze plaatsen werden echter geplunderd en grotendeels verwoest door de troepen van de Franse Revolutie." Het kamerlid vervolgt dat de werken meegenomen werden naar Frankrijk tussen 1792 en 1794, waar ze tot op vandaag zijn terug te vinden in musea. Miller roept op tot "een redelijke dialoog" tussen de twee landen om de ontvreemde goederen te recupereren. "De terugkeer van de schilderijen naar bijvoorbeeld de kathedraal van Doornik en die van Antwerpen, dat zou een gebaar zijn met een Europese draagwijdte. Het zou bovendien een voorbeeld zijn op het internationale toneel", aldus de politicus, die nog benadrukt dat hij hiermee helemaal geen hetze wil ontketenen tegen de nieuwe regering van Frans president Emmanuel Macron.