"Het is niet de bedoeling om in het vaarwater te komen van de gewestelijke handelsattachés", die bevoegd zijn voor buitenlandse handel, zo herhaalt men in de entourage van de minister. "De mensen die we aanstellen, moeten mensen zijn die over lokale knowhow beschikken en die onze bedrijven gemakkelijker toegang moeten kunnen verschaffen tot de niveau's waar beslissingen genomen worden", klinkt het. Buitenlandse Zaken denkt bijvoorbeeld aan zakenlui van staatsbedrijven, oud-parlementariërs of advocaten die de gevoeligheden van een gerechtelijk apparaat van een land kennen. Tegen dat idee van kosteloze raadgevers - het komt neer op vrijwilligers die hun netwerk ter beschikking stellen - komt echter nog steeds protest vanuit de gewesten. Zij menen dat Reynders hiermee zijn bevoegdheden te buiten gaat. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet recentelijk het federale KB aanvechten bij de Raad van State. Maar "wij kunnen niet wachten. De economische diplomatie heeft de afgelopen jaren, mede door verschillende politieke crisissen, al te zeer stilgelegen", zegt Buitenlandse Zaken. (MVL)

"Het is niet de bedoeling om in het vaarwater te komen van de gewestelijke handelsattachés", die bevoegd zijn voor buitenlandse handel, zo herhaalt men in de entourage van de minister. "De mensen die we aanstellen, moeten mensen zijn die over lokale knowhow beschikken en die onze bedrijven gemakkelijker toegang moeten kunnen verschaffen tot de niveau's waar beslissingen genomen worden", klinkt het. Buitenlandse Zaken denkt bijvoorbeeld aan zakenlui van staatsbedrijven, oud-parlementariërs of advocaten die de gevoeligheden van een gerechtelijk apparaat van een land kennen. Tegen dat idee van kosteloze raadgevers - het komt neer op vrijwilligers die hun netwerk ter beschikking stellen - komt echter nog steeds protest vanuit de gewesten. Zij menen dat Reynders hiermee zijn bevoegdheden te buiten gaat. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet recentelijk het federale KB aanvechten bij de Raad van State. Maar "wij kunnen niet wachten. De economische diplomatie heeft de afgelopen jaren, mede door verschillende politieke crisissen, al te zeer stilgelegen", zegt Buitenlandse Zaken. (MVL)