"De intensifiëring van de gevechten in de regio, verergerd door buitenlandse versterkingen waarvan de muitende soldaten lijken te genieten, is een zeer ernstig risico voor de stabiliteit van de regio en vormt een ontoelaatbaar lijden voor de lokale bevolking, die het eerste slachtoffer is van deze herneming van de gevechten", stelt Reynders. België ondernam volgens de mededeling reeds verscheidene pogingen om bij te dragen aan het herstel van de dialoog en het vertrouwen tussen Congo en buurland Rwanda, wat onontbeerlijke elementen zijn voor een oplossing voor de situatie. "Elke steun aan gewapende groepen is niet enkel een ernstige schending van resoluties van de Verenigde Naties, maar ook een gevaarlijke stap naar een open crisis, die te allen prijze vermeden moet worden", besluit Reynders. (WAE)

"De intensifiëring van de gevechten in de regio, verergerd door buitenlandse versterkingen waarvan de muitende soldaten lijken te genieten, is een zeer ernstig risico voor de stabiliteit van de regio en vormt een ontoelaatbaar lijden voor de lokale bevolking, die het eerste slachtoffer is van deze herneming van de gevechten", stelt Reynders. België ondernam volgens de mededeling reeds verscheidene pogingen om bij te dragen aan het herstel van de dialoog en het vertrouwen tussen Congo en buurland Rwanda, wat onontbeerlijke elementen zijn voor een oplossing voor de situatie. "Elke steun aan gewapende groepen is niet enkel een ernstige schending van resoluties van de Verenigde Naties, maar ook een gevaarlijke stap naar een open crisis, die te allen prijze vermeden moet worden", besluit Reynders. (WAE)