Vicepremier en gewezen informateur Didier Reynders (MR) pleit ervoor om de zittende federale regering te versterken en parallelle institutionele onderhandelingen op te starten.

Dat zei hij donderdag in de wandelgangen van het parlement, nadat koninklijk onderhandelaar Wouter Beke (CD&V) zijn eindverslag aan de koning overhandigde en daarbij vroeg om van zijn opdracht te worden ontlast. De koning houdt het ontslag in beraad.

"Ik stel vast dat er nog steeds geen akkoord is tussen N-VA en PS over het vervolg van de onderhandelingen," dixit Reynders. "Ik vraag me af of nu niet het moment is gekomen om de zittende regering te versterken om ze meer bevoegdheden toe te kennen en parallel naar een andere methode te grijpen voor de onderhandelingen over de staatshervorming".

De gewezen informateur onderstreepte dat het nog steeds dezelfde onderwerpen zijn waarover de discussies woeden en dat de twee partijen die de verkiezingen van 13 juni gewonnen hebben, nog steeds geen onderling akkoord bereikt hebben over het vervolg van de onderhandelingen.

Begroting

Enerzijds pleit Reynders voor het versterken van de huidige regering in lopende zaken met een beperkt programma, voornamelijk gericht op het uitwerken van de begroting 2012.

Anderzijds stelt hij op institutioneel vlak de organisatie van een 'federaal congres' voor. Dat moet de vertegenwoordigers van de regeringen en parlementen van het federale niveau en de gemeenschappen en gewesten verenigen, aangevuld met de Belgische europarlementsleden. Dat congres zou zich dan over vier kernzaken moeten buigen: Brussel en de rand, werk, gezondheid en de financieringswet inclusief fiscale autonomie en de modernisering van de staat. (Belga/KVDA)

Vicepremier en gewezen informateur Didier Reynders (MR) pleit ervoor om de zittende federale regering te versterken en parallelle institutionele onderhandelingen op te starten. Dat zei hij donderdag in de wandelgangen van het parlement, nadat koninklijk onderhandelaar Wouter Beke (CD&V) zijn eindverslag aan de koning overhandigde en daarbij vroeg om van zijn opdracht te worden ontlast. De koning houdt het ontslag in beraad. "Ik stel vast dat er nog steeds geen akkoord is tussen N-VA en PS over het vervolg van de onderhandelingen," dixit Reynders. "Ik vraag me af of nu niet het moment is gekomen om de zittende regering te versterken om ze meer bevoegdheden toe te kennen en parallel naar een andere methode te grijpen voor de onderhandelingen over de staatshervorming". De gewezen informateur onderstreepte dat het nog steeds dezelfde onderwerpen zijn waarover de discussies woeden en dat de twee partijen die de verkiezingen van 13 juni gewonnen hebben, nog steeds geen onderling akkoord bereikt hebben over het vervolg van de onderhandelingen. Begroting Enerzijds pleit Reynders voor het versterken van de huidige regering in lopende zaken met een beperkt programma, voornamelijk gericht op het uitwerken van de begroting 2012. Anderzijds stelt hij op institutioneel vlak de organisatie van een 'federaal congres' voor. Dat moet de vertegenwoordigers van de regeringen en parlementen van het federale niveau en de gemeenschappen en gewesten verenigen, aangevuld met de Belgische europarlementsleden. Dat congres zou zich dan over vier kernzaken moeten buigen: Brussel en de rand, werk, gezondheid en de financieringswet inclusief fiscale autonomie en de modernisering van de staat. (Belga/KVDA)