Vicepremier Didier Reynders wil dat de Franse gemeenschap in de toekomst geleid wordt door de ministers van de Waalse en Brusselse gewestregeringen. Dat zegt hij in een interview met Le Soir. Dat moet leiden tot een flinke besparing in de kosten voor ministers en kabinetten.

In Vlaanderen worden de bevoegdheden van het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap allebei uitgeoefend door het Vlaams Parlement, maar aan Franstalige kant zijn voor die bevoegdheden verschillende parlementen (en regeringen) opgericht: het Waalse en Brusselse parlement, en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap. Die laatste instelling heet ook wel het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel omdat het de gemeenschapsbevoegdheden van de Franstaligen in Brussel en Wallonië vertegenwoordigt.

'Van de 7 ministers van de gemeenschap, zijn er 6 die uitsluitend bij de gemeenschap zitten. Er zijn dus evenveel ministers als bij het Waalse gewest', zegt Reynders over de situatie. 'U kan zich voorstellen wat dat kost in termen van kabinetten en kosten.'

Daarom pleit hij ervoor dat de Franse gemeenschapsregering voortaan enkel nog zou bestaan uit regeringsleden van het Waalse en Brusselse gewest, 'met uitzondering van Onderwijs misschien'. De federale minister benadrukt wel dat de maatregel niet het einde van de gemeenschap zou betekenen.

Na de regeringscrisis in Brussel en Wallonië is in het Waalse parlement een coalitie van MR en CDH aan de macht, terwijl de Gemeenschapsregering geleid wordt door een centrumlinks kabinet PS-CDH.

Vicepremier Didier Reynders wil dat de Franse gemeenschap in de toekomst geleid wordt door de ministers van de Waalse en Brusselse gewestregeringen. Dat zegt hij in een interview met Le Soir. Dat moet leiden tot een flinke besparing in de kosten voor ministers en kabinetten.In Vlaanderen worden de bevoegdheden van het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap allebei uitgeoefend door het Vlaams Parlement, maar aan Franstalige kant zijn voor die bevoegdheden verschillende parlementen (en regeringen) opgericht: het Waalse en Brusselse parlement, en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap. Die laatste instelling heet ook wel het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel omdat het de gemeenschapsbevoegdheden van de Franstaligen in Brussel en Wallonië vertegenwoordigt. 'Van de 7 ministers van de gemeenschap, zijn er 6 die uitsluitend bij de gemeenschap zitten. Er zijn dus evenveel ministers als bij het Waalse gewest', zegt Reynders over de situatie. 'U kan zich voorstellen wat dat kost in termen van kabinetten en kosten.'Daarom pleit hij ervoor dat de Franse gemeenschapsregering voortaan enkel nog zou bestaan uit regeringsleden van het Waalse en Brusselse gewest, 'met uitzondering van Onderwijs misschien'. De federale minister benadrukt wel dat de maatregel niet het einde van de gemeenschap zou betekenen.Na de regeringscrisis in Brussel en Wallonië is in het Waalse parlement een coalitie van MR en CDH aan de macht, terwijl de Gemeenschapsregering geleid wordt door een centrumlinks kabinet PS-CDH.