Op de Europese top over de meerjarenbegroting moeten de staatshoofden en regeringsleiders het later deze maand eens raken over het voorstel om de toegang tot Europese subsidies te beperken of op te schorten voor lidstaten die de principes van de rechtsstaat met voeten treden. Het gaat om een geladen twistpunt. West-Europese landen willen zo'n mechanisme absoluut in de begrotingsregels, landen als Polen en Hongarije zitten in het defensief. Met het oog op een compromis had Michel in februari voorgesteld om het besluitvormingsmechanisme aan te passen. Waar de Commissie voorstelt dat een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten nodig is om een blokkering van subsidies tegen te houden, stelde de Europese president het omgekeerde voor. In zijn compromis wordt de blokkering van de fondsen pas goedgekeurd wanneer een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemt. Reynders ziet weinig heil in zo'n procedure, die het voor de lidstaten makkelijker maakt om een blokkeringsminderheid op de been te brengen. "We zouden ons snel in een impasse kunnen bevinden", waarschuwde hij maandag in de commissie Burgerlijke Vrijheden in het Europees Parlement. Dat parlement moet zijn fiat geven aan de meerjarenbegroting en heeft dus een stem in het debat. Reynders ziet in de parlementsleden een bondgenoot. "Ik reken op jullie steun", klonk het. (Belga)

Op de Europese top over de meerjarenbegroting moeten de staatshoofden en regeringsleiders het later deze maand eens raken over het voorstel om de toegang tot Europese subsidies te beperken of op te schorten voor lidstaten die de principes van de rechtsstaat met voeten treden. Het gaat om een geladen twistpunt. West-Europese landen willen zo'n mechanisme absoluut in de begrotingsregels, landen als Polen en Hongarije zitten in het defensief. Met het oog op een compromis had Michel in februari voorgesteld om het besluitvormingsmechanisme aan te passen. Waar de Commissie voorstelt dat een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten nodig is om een blokkering van subsidies tegen te houden, stelde de Europese president het omgekeerde voor. In zijn compromis wordt de blokkering van de fondsen pas goedgekeurd wanneer een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten ermee instemt. Reynders ziet weinig heil in zo'n procedure, die het voor de lidstaten makkelijker maakt om een blokkeringsminderheid op de been te brengen. "We zouden ons snel in een impasse kunnen bevinden", waarschuwde hij maandag in de commissie Burgerlijke Vrijheden in het Europees Parlement. Dat parlement moet zijn fiat geven aan de meerjarenbegroting en heeft dus een stem in het debat. Reynders ziet in de parlementsleden een bondgenoot. "Ik reken op jullie steun", klonk het. (Belga)