Reynders, die de kandidatuur van België voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad voor 2019-2020 verdedigde, toonde zich tevreden over zijn contacten. "We hebben ons gebogen over de manier we met de staten in Centraal- en zuidelijk Afrika kunnen samenwerken bij conflicten. Onze benadering is gericht op overleg en de betrokkenheid van de buurlanden bij het behouden van de vrede", aldus de minister. Aangezien er op de internationale scene naar België geluisterd wordt als het over Centraal-Afrika gaat, kan ons land ook de Afrikaanse verwachtingen vertolken tegenover andere landen. "De kandidatuur van ons land voor de Veiligheidsraad wordt goed ontvangen", stelt een verheugde minister. Naast bemiddeling draait de campagne van België ook rond kindsoldaten en de problematische situatie van vrouwen en kinderen in gewapende conflicten. "We zijn ook bezorgd over het lot van de kleine eilandstaten", die de eerste slachtoffers zijn van de achteruitgang van de toestand van de oceanen. Reynders was in januari nog op de Fiji-eilanden. Ook Duitsland en Israël zijn kandidaat voor één van de twee zitjes van niet-permanente leden die in juni 2018 worden toegekend na een geheime stemming. België zetelde al vijfmaal in de Veiligheidsraad. (Belga)

Reynders, die de kandidatuur van België voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad voor 2019-2020 verdedigde, toonde zich tevreden over zijn contacten. "We hebben ons gebogen over de manier we met de staten in Centraal- en zuidelijk Afrika kunnen samenwerken bij conflicten. Onze benadering is gericht op overleg en de betrokkenheid van de buurlanden bij het behouden van de vrede", aldus de minister. Aangezien er op de internationale scene naar België geluisterd wordt als het over Centraal-Afrika gaat, kan ons land ook de Afrikaanse verwachtingen vertolken tegenover andere landen. "De kandidatuur van ons land voor de Veiligheidsraad wordt goed ontvangen", stelt een verheugde minister. Naast bemiddeling draait de campagne van België ook rond kindsoldaten en de problematische situatie van vrouwen en kinderen in gewapende conflicten. "We zijn ook bezorgd over het lot van de kleine eilandstaten", die de eerste slachtoffers zijn van de achteruitgang van de toestand van de oceanen. Reynders was in januari nog op de Fiji-eilanden. Ook Duitsland en Israël zijn kandidaat voor één van de twee zitjes van niet-permanente leden die in juni 2018 worden toegekend na een geheime stemming. België zetelde al vijfmaal in de Veiligheidsraad. (Belga)