De aanhoudende terreurdreiging en de grote toestroom van kandidaat-vluchtelingen door het aanhoudende conflict in Syrië maken dat de Europese lidstaten dezer dagen allerhande bijkomende maatregelen treffen. Het is geen overbodige luxe om die op regelmatige basis af te toetsen aan de mensenrechten, zei Reynders tijdens de 31e sessie van de Mensenrechtenraad, waarin België de komende drie jaar een zitje heeft. Een eigen opvolgingsmechanisme op Europees niveau - naar het voorbeeld van de periodieke doorlichting bij de VN - kan daar volgens de Belgische minister bij helpen. "Dat zou toelaten om druk uit te oefenen zonder te moeten wachten tot de situatie verslechtert, zoals in Hongarije of nu in Polen", verduidelijkte Reynders aan Belga. Concreet zou de Europese Commissie een rapport over de mensenrechten kunnen opstellen over elke lidstaat, zoals ze dat vandaag al doet over de begrotingen. "Er is een permanent debat nodig over dergelijke zaken", vindt de liberale minister. "Dat zou de Europese Unie - die vaak anderen de les spelt - meer geloofwaardigheid geven op het internationale toneel." Het is niet de eerste keer dat Reynders het Europese mechanisme bepleit. Naar eigen zeggen kreeg hij intussen al de steun van de bevoegde eurocommissaris, Frans Timmermans. (Belga)

De aanhoudende terreurdreiging en de grote toestroom van kandidaat-vluchtelingen door het aanhoudende conflict in Syrië maken dat de Europese lidstaten dezer dagen allerhande bijkomende maatregelen treffen. Het is geen overbodige luxe om die op regelmatige basis af te toetsen aan de mensenrechten, zei Reynders tijdens de 31e sessie van de Mensenrechtenraad, waarin België de komende drie jaar een zitje heeft. Een eigen opvolgingsmechanisme op Europees niveau - naar het voorbeeld van de periodieke doorlichting bij de VN - kan daar volgens de Belgische minister bij helpen. "Dat zou toelaten om druk uit te oefenen zonder te moeten wachten tot de situatie verslechtert, zoals in Hongarije of nu in Polen", verduidelijkte Reynders aan Belga. Concreet zou de Europese Commissie een rapport over de mensenrechten kunnen opstellen over elke lidstaat, zoals ze dat vandaag al doet over de begrotingen. "Er is een permanent debat nodig over dergelijke zaken", vindt de liberale minister. "Dat zou de Europese Unie - die vaak anderen de les spelt - meer geloofwaardigheid geven op het internationale toneel." Het is niet de eerste keer dat Reynders het Europese mechanisme bepleit. Naar eigen zeggen kreeg hij intussen al de steun van de bevoegde eurocommissaris, Frans Timmermans. (Belga)