"Het is belangrijk om hier te zijn na de aanslagen in Brussel, om verder te werken op de ingeslagen weg", verduidelijkte Reynders na zijn ontmoeting. "De acties van de politie en het gerechtelijk onderzoek zijn belangrijk, net als onze militaire bijdrage aan de strijd tegen IS in Irak en misschien ook Syrië. Maar daarnaast moeten we ook volop inzetten op preventie." Radicalisering voorkomen staat centraal op de tweedaagse conferentie, die volgt op het actieplan tegen gewelddadig extremisme dat Ban Ki-moon begin dit jaar lanceerde. Het legt de nadruk op preventie en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. De tekst wijst onder meer op een gebrek aan sociaal-economische kansen, discriminatie, het ontbreken van een rechtsstaat, mensenrechtenschendingen en frustraties door onderdrukking of buitenlandse bezetting. Ban Ki-moon drukte de VN-lidstaten en de andere toehoorders op het hart dat terrorisme "niet kan of mag geassocieerd worden met eender welke religie, nationaliteit, samenleving of etnische groep". "De overgrote meerderheid van slachtoffers wereldwijd zijn moslims", aldus de secretaris-generaal, die aandrong op eenheid. "Het voornaamste doel van terroristen is niet de actie, maar onze reactie. Hun doel is ons tegen elkaar opzetten." Ook Reynders zei in zijn speech dat de oorzaken van extremisme en radicalisering divers zijn en zowel op individueel als op nationaal en internationaal niveau moeten worden aangepakt. Meer samenwerking is absoluut nodig, klonk het. Ook tussen de lokale autoriteiten. Zo schetste de Franstalige liberaal kort de Belgische inspanningen om steden en gemeenten te wapenen en te integreren in de strijd tegen radicalisering. De Belgische buitenlandminister vroeg tot slot om steeds oog te hebben voor de mensenrechten en de fundamenten van de rechtsstaat. "Want respect voor mensenrechten is niet enkel een doeltreffende manier om te strijden tegen extremisme en terrorisme, maar ook om niet toe te geven aan terroristen en hen geen terrein te laten winnen." (Belga)

"Het is belangrijk om hier te zijn na de aanslagen in Brussel, om verder te werken op de ingeslagen weg", verduidelijkte Reynders na zijn ontmoeting. "De acties van de politie en het gerechtelijk onderzoek zijn belangrijk, net als onze militaire bijdrage aan de strijd tegen IS in Irak en misschien ook Syrië. Maar daarnaast moeten we ook volop inzetten op preventie." Radicalisering voorkomen staat centraal op de tweedaagse conferentie, die volgt op het actieplan tegen gewelddadig extremisme dat Ban Ki-moon begin dit jaar lanceerde. Het legt de nadruk op preventie en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. De tekst wijst onder meer op een gebrek aan sociaal-economische kansen, discriminatie, het ontbreken van een rechtsstaat, mensenrechtenschendingen en frustraties door onderdrukking of buitenlandse bezetting. Ban Ki-moon drukte de VN-lidstaten en de andere toehoorders op het hart dat terrorisme "niet kan of mag geassocieerd worden met eender welke religie, nationaliteit, samenleving of etnische groep". "De overgrote meerderheid van slachtoffers wereldwijd zijn moslims", aldus de secretaris-generaal, die aandrong op eenheid. "Het voornaamste doel van terroristen is niet de actie, maar onze reactie. Hun doel is ons tegen elkaar opzetten." Ook Reynders zei in zijn speech dat de oorzaken van extremisme en radicalisering divers zijn en zowel op individueel als op nationaal en internationaal niveau moeten worden aangepakt. Meer samenwerking is absoluut nodig, klonk het. Ook tussen de lokale autoriteiten. Zo schetste de Franstalige liberaal kort de Belgische inspanningen om steden en gemeenten te wapenen en te integreren in de strijd tegen radicalisering. De Belgische buitenlandminister vroeg tot slot om steeds oog te hebben voor de mensenrechten en de fundamenten van de rechtsstaat. "Want respect voor mensenrechten is niet enkel een doeltreffende manier om te strijden tegen extremisme en terrorisme, maar ook om niet toe te geven aan terroristen en hen geen terrein te laten winnen." (Belga)