Er moet een definitief eind komen aan alle kernproeven, stelt Reynders. De sleutel hiertoe ligt volgens hem in de inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag. Nog acht landen moeten het verdrag ratificeren voor het in werking kan treden: de Verenigde Staten, India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël en Egypte. Dan pas zal een internationaal verbod op kernproeven, onder de controle van een internationale organisatie, in voege treden. Reynders roept de landen in kwestie op de nodige stappen te zetten. "Zonder Kernstopverdrag is het risico immers groter dat nieuwe en krachtigere kernwapens worden ontwikkeld. Enkel een wereld zonder kernproeven kan uiteindelijk leiden tot een wereld zonder kernwapens." Enkele van de bovengenoemde landen hebben niet alleen nagelaten het verdrag te ratificeren, ze hebben het ook nog niet ondertekend. Reynders roept met name Noord-Korea, het enige land ter wereld dat in de 21ste eeuw nog kernproeven uitvoerde, op om het nodige te doen. Op 25 september vindt in New York een nieuwe conferentie plaats over het faciliteren van de inwerkingtreding van het verdrag. (Belga)

Er moet een definitief eind komen aan alle kernproeven, stelt Reynders. De sleutel hiertoe ligt volgens hem in de inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag. Nog acht landen moeten het verdrag ratificeren voor het in werking kan treden: de Verenigde Staten, India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël en Egypte. Dan pas zal een internationaal verbod op kernproeven, onder de controle van een internationale organisatie, in voege treden. Reynders roept de landen in kwestie op de nodige stappen te zetten. "Zonder Kernstopverdrag is het risico immers groter dat nieuwe en krachtigere kernwapens worden ontwikkeld. Enkel een wereld zonder kernproeven kan uiteindelijk leiden tot een wereld zonder kernwapens." Enkele van de bovengenoemde landen hebben niet alleen nagelaten het verdrag te ratificeren, ze hebben het ook nog niet ondertekend. Reynders roept met name Noord-Korea, het enige land ter wereld dat in de 21ste eeuw nog kernproeven uitvoerde, op om het nodige te doen. Op 25 september vindt in New York een nieuwe conferentie plaats over het faciliteren van de inwerkingtreding van het verdrag. (Belga)