Reynders werkt sinds zijn aantreden in december aan de invoering van een jaarlijkse cyclus die de situatie van de rechtsstaat in alle lidstaten onder de loep neemt. "De zaken gaan vooruit: er zijn contactpersonen aangeduid in alle lidstaten", deelt de Belgische eurocommissaris mee. Hij hoopt tegen september een eerste rapport te presenteren. Reynders presenteerde de methodologie dinsdag aan de ministers. De evaluatie zal vier hoofdstukken bevatten: de onafhankelijkheid van justitie, het kader voor corruptiebestrijding, mediapluralisme en het evenwicht tussen de machten. De normen en standaarden worden vastgelegd met behulp van de Europese verdragen, de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof van de Rechten van de Mens en instanties van de Raad van Europa. Het rapport zal 'best practices" naar voren schuiven, en indien nodig zullen er corrigerende maatregelen worden gevraagd. "De verzoeken aan de lidstaten zullen gepubliceerd worden op de website van de Commissie, wat de civiele samenleving de kans geeft om ook aanbevelingen voor te stellen", licht Reynders toe. Er zullen ook debatten in de nationale parlementen georganiseerd worden. De Franstalige liberaal beklemtoont tenslotte dat de jaarlijkse evaluatie niet in de plaats komt van de artikel 7-procedure die is ingeleid tegen Polen en Hongarije. Dat artikel uit het Europese verdrag kan in principe tot de opschorting van het stemrecht van een lidstaat leiden, maar in de praktijk wordt de doeltreffendheid van de procedure ondermijnd door de unanimiteitsvereiste. Om de problemen aan te pakken, is ook een link gemaakt tussen het respect voor de rechtsstaat en de uitkering van Europese steunfondsen. Reynders bevestigt dat het compromisvoorstel van de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel over de nieuwe meerjarenbegroting op dat vlak afwijkt van het standpunt van de Commissie, die voorstelde dat een blokkering van fondsen enkel kan afgewend worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Michel stelt voor dat zo'n beslissing gesteund moet worden door een gekwalificeerde meerderheid, wat sommigen als een verzwakking beschouwen. De rechtsstaat krijgt ook een meer vooraanstaande plaats in de toekomstige onderhandelingen met kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. "Het respect voor de rechtsstaat wordt voortaan aan het begin, maar ook aan het einde van de procedure gecontroleerd", aldus Reynders. Onder meer Frankrijk had hard aangedrongen op een hervorming van het uitbreidingsproces. Onder meer om die reden blokkeert Parijs vooralsnog de start van onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. (Belga)

Reynders werkt sinds zijn aantreden in december aan de invoering van een jaarlijkse cyclus die de situatie van de rechtsstaat in alle lidstaten onder de loep neemt. "De zaken gaan vooruit: er zijn contactpersonen aangeduid in alle lidstaten", deelt de Belgische eurocommissaris mee. Hij hoopt tegen september een eerste rapport te presenteren. Reynders presenteerde de methodologie dinsdag aan de ministers. De evaluatie zal vier hoofdstukken bevatten: de onafhankelijkheid van justitie, het kader voor corruptiebestrijding, mediapluralisme en het evenwicht tussen de machten. De normen en standaarden worden vastgelegd met behulp van de Europese verdragen, de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof van de Rechten van de Mens en instanties van de Raad van Europa. Het rapport zal 'best practices" naar voren schuiven, en indien nodig zullen er corrigerende maatregelen worden gevraagd. "De verzoeken aan de lidstaten zullen gepubliceerd worden op de website van de Commissie, wat de civiele samenleving de kans geeft om ook aanbevelingen voor te stellen", licht Reynders toe. Er zullen ook debatten in de nationale parlementen georganiseerd worden. De Franstalige liberaal beklemtoont tenslotte dat de jaarlijkse evaluatie niet in de plaats komt van de artikel 7-procedure die is ingeleid tegen Polen en Hongarije. Dat artikel uit het Europese verdrag kan in principe tot de opschorting van het stemrecht van een lidstaat leiden, maar in de praktijk wordt de doeltreffendheid van de procedure ondermijnd door de unanimiteitsvereiste. Om de problemen aan te pakken, is ook een link gemaakt tussen het respect voor de rechtsstaat en de uitkering van Europese steunfondsen. Reynders bevestigt dat het compromisvoorstel van de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel over de nieuwe meerjarenbegroting op dat vlak afwijkt van het standpunt van de Commissie, die voorstelde dat een blokkering van fondsen enkel kan afgewend worden door een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Michel stelt voor dat zo'n beslissing gesteund moet worden door een gekwalificeerde meerderheid, wat sommigen als een verzwakking beschouwen. De rechtsstaat krijgt ook een meer vooraanstaande plaats in de toekomstige onderhandelingen met kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. "Het respect voor de rechtsstaat wordt voortaan aan het begin, maar ook aan het einde van de procedure gecontroleerd", aldus Reynders. Onder meer Frankrijk had hard aangedrongen op een hervorming van het uitbreidingsproces. Onder meer om die reden blokkeert Parijs vooralsnog de start van onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. (Belga)