De formateursnota van Elio Di Rupo is nog niet voor meteen. Nu zijn tweede consultatieronde met de partijvoorzitters erop zit, is de formateur eerst van plan nog een aantal informele contacten te organiseren met "bepaalde partijen" en sociaaleconomische actoren. Nadien vraagt hij nog eens tien tot veertien dagen de tijd om zijn nota op papier te zetten.

Verduidelijking

Di Rupo heeft de voorbije weken alle betrokken partijen geraadpleegd over hun budgettaire, sociale en economische prioriteiten. In een mededeling laat hij donderdag weten dat hij eerst nog een aantal punten wil "verduidelijken", alvorens verder te gaan met het neerpennen van zijn nota. Eens zijn nota is rondgedeeld, zal het dan aan elke partij zijn om "in eer en geweten" te beslissen over het verdere verloop van de onderhandelingen, benadrukt Di Rupo.

Staatshervorming

"Is er meer kans om uit het immobilisme te geraken door te aanvaarden een regering te vormen en verder te werken aan een grote staatshervorming? Of geraakt men uit het immobilisme door de fundamentele verandering die zal worden voorgesteld te verwerpen? " Niets doen is voor Di Rupo geen optie.

Algemeen belang

"Het is niet het moment voor conflicten tussen de politieke partijen. We moeten denken aan het algemeen belang", onderstreept de formateur. "Elke partij zal de moed aan de dag moeten leggen om risico's te nemen." Ook voor politieke spelletjes is er dus geen tijd meer, aldus Di Rupo.

Verantwoordelijke politici

"Er is geen sprake van een 'linkse' regering, noch van een 'rechtse' regering. Wel van een regering die bestaat uit verantwoordelijke politici die in staat zijn ons land te hervormen en het risico op speculatie af te remmen."

Ambitieus project

In het persbericht herhaalt Di Rupo voorts nog eens de doelstellingen die hij nastreeft. Zo mikt de PS-voorzitter naar eigen zeggen nog steeds op een "diepgaande staatshervorming" met een grotere autonomie voor gewesten en gemeenschappen en wil hij een "ambitieus project met belangrijke sociale en economische hervormingen" als antwoord op de uitdagingen op lange termijn.

Onpopulaire keuzes

Tot slot waarschuwt de formateur nog dat er "moeilijke beslissingen" en "onpopulaire keuzes" gemaakt zullen moeten worden in de zoektocht naar een begrotingsevenwicht tegen 2015. Er is zo'n 20 miljard euro nodig, maar Di Rupo weigert te vervallen in de "simplistische tegenstelling uitgaven versus inkomsten". Volgens hem is vooral nood aan hervormingen die zowel de inkomsten doen stijgen als de uitgaven doen dalen door bijkomende jobs, "en door de sociale rechtvaardigheid te garanderen". (Belga/EE)

De formateursnota van Elio Di Rupo is nog niet voor meteen. Nu zijn tweede consultatieronde met de partijvoorzitters erop zit, is de formateur eerst van plan nog een aantal informele contacten te organiseren met "bepaalde partijen" en sociaaleconomische actoren. Nadien vraagt hij nog eens tien tot veertien dagen de tijd om zijn nota op papier te zetten.Verduidelijking Di Rupo heeft de voorbije weken alle betrokken partijen geraadpleegd over hun budgettaire, sociale en economische prioriteiten. In een mededeling laat hij donderdag weten dat hij eerst nog een aantal punten wil "verduidelijken", alvorens verder te gaan met het neerpennen van zijn nota. Eens zijn nota is rondgedeeld, zal het dan aan elke partij zijn om "in eer en geweten" te beslissen over het verdere verloop van de onderhandelingen, benadrukt Di Rupo. Staatshervorming "Is er meer kans om uit het immobilisme te geraken door te aanvaarden een regering te vormen en verder te werken aan een grote staatshervorming? Of geraakt men uit het immobilisme door de fundamentele verandering die zal worden voorgesteld te verwerpen? " Niets doen is voor Di Rupo geen optie.Algemeen belang "Het is niet het moment voor conflicten tussen de politieke partijen. We moeten denken aan het algemeen belang", onderstreept de formateur. "Elke partij zal de moed aan de dag moeten leggen om risico's te nemen." Ook voor politieke spelletjes is er dus geen tijd meer, aldus Di Rupo. Verantwoordelijke politici "Er is geen sprake van een 'linkse' regering, noch van een 'rechtse' regering. Wel van een regering die bestaat uit verantwoordelijke politici die in staat zijn ons land te hervormen en het risico op speculatie af te remmen." Ambitieus project In het persbericht herhaalt Di Rupo voorts nog eens de doelstellingen die hij nastreeft. Zo mikt de PS-voorzitter naar eigen zeggen nog steeds op een "diepgaande staatshervorming" met een grotere autonomie voor gewesten en gemeenschappen en wil hij een "ambitieus project met belangrijke sociale en economische hervormingen" als antwoord op de uitdagingen op lange termijn. Onpopulaire keuzes Tot slot waarschuwt de formateur nog dat er "moeilijke beslissingen" en "onpopulaire keuzes" gemaakt zullen moeten worden in de zoektocht naar een begrotingsevenwicht tegen 2015. Er is zo'n 20 miljard euro nodig, maar Di Rupo weigert te vervallen in de "simplistische tegenstelling uitgaven versus inkomsten". Volgens hem is vooral nood aan hervormingen die zowel de inkomsten doen stijgen als de uitgaven doen dalen door bijkomende jobs, "en door de sociale rechtvaardigheid te garanderen". (Belga/EE)