Het nieuwe decreet verhoogt ook het taalniveau van NT2 binnen het inburgeringstraject van niveau A1 naar A2. Minister Bourgeois maakt hiervoor twaalf miljoen euro vrij. Nieuwkomers van buiten de Europese Unie moeten in Vlaanderen al langer een inburgeringstraject volgen, waarbij ze verplicht lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie moeten volgen en loopbaanbegeleiding krijgen. Ze moeten wel niet slagen voor een examen, het gaat louter om een inspanningsverbintenis. Nieuw is ook dat nieuwkomers van buiten de EU die eerst in Brussel of Wallonië woonden inburgeringsplichtig kunnen worden als ze naar Vlaanderen verhuizen. Vlaams Parlementslid Willy Seghers zegt dat dit de Vlaamse rand moet helpen "om de uitstroom uit Brussel in te burgeren". Dat verandert nu in een resultaatverbintenis: wie een inburgeringsattest wil halen, moet de doelstellingen halen. Wie die niet haalt, wordt wel niet zomaar gestraft. De sancties, boetes, blijven louter voor wie niet of onvoldoende naar de lessen gaat. Met deze nieuwe regeling wil Bourgeois de waarde van het inburgeringsattest verhogen. Het decreet hervormt ook de integratiesector. De acht Integratiecentra, acht Onthaalbureaus, acht sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie worden ondergebracht in één extern verzelfstandigd agentschap, actief zijn in heel Vlaanderen. Het agentschap zal ook werk maken van taalpromotie en taalbeleid. (Belga)

Het nieuwe decreet verhoogt ook het taalniveau van NT2 binnen het inburgeringstraject van niveau A1 naar A2. Minister Bourgeois maakt hiervoor twaalf miljoen euro vrij. Nieuwkomers van buiten de Europese Unie moeten in Vlaanderen al langer een inburgeringstraject volgen, waarbij ze verplicht lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie moeten volgen en loopbaanbegeleiding krijgen. Ze moeten wel niet slagen voor een examen, het gaat louter om een inspanningsverbintenis. Nieuw is ook dat nieuwkomers van buiten de EU die eerst in Brussel of Wallonië woonden inburgeringsplichtig kunnen worden als ze naar Vlaanderen verhuizen. Vlaams Parlementslid Willy Seghers zegt dat dit de Vlaamse rand moet helpen "om de uitstroom uit Brussel in te burgeren". Dat verandert nu in een resultaatverbintenis: wie een inburgeringsattest wil halen, moet de doelstellingen halen. Wie die niet haalt, wordt wel niet zomaar gestraft. De sancties, boetes, blijven louter voor wie niet of onvoldoende naar de lessen gaat. Met deze nieuwe regeling wil Bourgeois de waarde van het inburgeringsattest verhogen. Het decreet hervormt ook de integratiesector. De acht Integratiecentra, acht Onthaalbureaus, acht sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie worden ondergebracht in één extern verzelfstandigd agentschap, actief zijn in heel Vlaanderen. Het agentschap zal ook werk maken van taalpromotie en taalbeleid. (Belga)