De aanpalende eigendommen aan de Lange Nieuwstraat zullen te koop worden aangeboden, voor de Handels- en Schippersbeurs zelf wordt opnieuw voor erfpacht gekozen. Bovendien moet daar een publieke doorgangs- en ontmoetingsfunctie aan verbonden blijven. De marktbevraging moet volledig opnieuw worden opgestart, wat volgens het stadsbestuur betekent dat het nog enkele jaren zal duren voor het voormalige beurscomplex opnieuw voor het grote publiek toegankelijk kan worden gemaakt. De negentiende-eeuwse Handels- en Schippersbeurs heeft een grote erfgoedwaarde. De stad Antwerpen wil die, net als de Vlaamse overheid, behouden en in ere herstellen, maar zoekt al jaren naar geschikte partners. Een project met een vijfsterrenhotel en ontmoetingsruimte met horeca en mogelijkheid tot evenementen is onlangs op niets uitgelopen. "Dit dossier was een zware erfenis van vorige bestuursperiodes", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Maar de impasse is bij deze eindelijk doorbroken." Volgens schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) krijgen mogelijke partners nu meer opties en is er al heel wat interesse vanuit de markt. "En intussen blijft de stad haar verantwoordelijkheid nemen voor de instandhoudingswerken", zegt hij. (KAV)

De aanpalende eigendommen aan de Lange Nieuwstraat zullen te koop worden aangeboden, voor de Handels- en Schippersbeurs zelf wordt opnieuw voor erfpacht gekozen. Bovendien moet daar een publieke doorgangs- en ontmoetingsfunctie aan verbonden blijven. De marktbevraging moet volledig opnieuw worden opgestart, wat volgens het stadsbestuur betekent dat het nog enkele jaren zal duren voor het voormalige beurscomplex opnieuw voor het grote publiek toegankelijk kan worden gemaakt. De negentiende-eeuwse Handels- en Schippersbeurs heeft een grote erfgoedwaarde. De stad Antwerpen wil die, net als de Vlaamse overheid, behouden en in ere herstellen, maar zoekt al jaren naar geschikte partners. Een project met een vijfsterrenhotel en ontmoetingsruimte met horeca en mogelijkheid tot evenementen is onlangs op niets uitgelopen. "Dit dossier was een zware erfenis van vorige bestuursperiodes", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Maar de impasse is bij deze eindelijk doorbroken." Volgens schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) krijgen mogelijke partners nu meer opties en is er al heel wat interesse vanuit de markt. "En intussen blijft de stad haar verantwoordelijkheid nemen voor de instandhoudingswerken", zegt hij. (KAV)