De stenen van de kapel waren door vochtinsijpeling al decennialang fragiel en poreus geworden. De destijds verantwoordelijke Britten hadden in het gebouw in 1947 al met stalen balken ondersteund. Pelgrims staken kaarsen aan op de balken. Het kaarsroet blakerde de beige stenen. Nu is het Graf zelfs beveiligd tegen aardbevingen. Een deel van een muur werd vervangen, spleten in de rots werden met een speciale mortel gedicht, de buitenste stenen platen met metalen stiften vastgezet en gereinigd. Ruim 50 mensen, zoals ingenieurs, archeologen en restaurateurs waren bij de bouwwerkzaamheden betrokken. De restauratie kostte bijna 3,5 miljoen euro. Het geld kwam onder meer van de vzw World Monuments Fund uit New York en privésponsors. De Grafkapel bleef tijdens de werken de hele tijd toegankelijk. (Belga)

De stenen van de kapel waren door vochtinsijpeling al decennialang fragiel en poreus geworden. De destijds verantwoordelijke Britten hadden in het gebouw in 1947 al met stalen balken ondersteund. Pelgrims staken kaarsen aan op de balken. Het kaarsroet blakerde de beige stenen. Nu is het Graf zelfs beveiligd tegen aardbevingen. Een deel van een muur werd vervangen, spleten in de rots werden met een speciale mortel gedicht, de buitenste stenen platen met metalen stiften vastgezet en gereinigd. Ruim 50 mensen, zoals ingenieurs, archeologen en restaurateurs waren bij de bouwwerkzaamheden betrokken. De restauratie kostte bijna 3,5 miljoen euro. Het geld kwam onder meer van de vzw World Monuments Fund uit New York en privésponsors. De Grafkapel bleef tijdens de werken de hele tijd toegankelijk. (Belga)