De uitbaters die het besluit aanvochten voerden aan dat de sluiting strijdig is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbegislen en het proportionaliteitsbeginsel, en de vrijheid van ondernemen. Ze stelden dat de horecasector ongelijk behandeld wordt ten opzichte van andere sectoren en dat binnen de horecasector de restauranthouders benadeeld worden. De Raad van State is het daar echter niet mee eens en heeft het verzoek om het besluit te schorsen afgewezen. (Belga)

De uitbaters die het besluit aanvochten voerden aan dat de sluiting strijdig is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbegislen en het proportionaliteitsbeginsel, en de vrijheid van ondernemen. Ze stelden dat de horecasector ongelijk behandeld wordt ten opzichte van andere sectoren en dat binnen de horecasector de restauranthouders benadeeld worden. De Raad van State is het daar echter niet mee eens en heeft het verzoek om het besluit te schorsen afgewezen. (Belga)