Aan de basis van de resolutie ligt een tekst van Richard Miller (MR). Daarin werd aangedrongen op een dialoog met Frankrijk over de teruggave van kunstwerken, die door de troepen van Napoleon werden meegeroofd uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Een schilderij trok zijn aandacht in het bijzonder: 'De triomf van Judas de Makkabeeër', dat in 1794 werd meegenomen en tentoongesteld staat in het gemeentelijk museum van Nantes. Het parlement van de Franse gemeenschap keurde in 2011 een resolutie goed waarin de teruggave werd geëist. De tekst in de Kamer werd intussen geamendeerd zodat de denkoefening werd uitgebreid naar de potentiële teruggave van kunstwerken, vooral van Afrikaanse origine, die in ons land aanwezig zijn. (Belga)

Aan de basis van de resolutie ligt een tekst van Richard Miller (MR). Daarin werd aangedrongen op een dialoog met Frankrijk over de teruggave van kunstwerken, die door de troepen van Napoleon werden meegeroofd uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Een schilderij trok zijn aandacht in het bijzonder: 'De triomf van Judas de Makkabeeër', dat in 1794 werd meegenomen en tentoongesteld staat in het gemeentelijk museum van Nantes. Het parlement van de Franse gemeenschap keurde in 2011 een resolutie goed waarin de teruggave werd geëist. De tekst in de Kamer werd intussen geamendeerd zodat de denkoefening werd uitgebreid naar de potentiële teruggave van kunstwerken, vooral van Afrikaanse origine, die in ons land aanwezig zijn. (Belga)