Twee weken geleden moest de regering-Jambon een 'crisette' bezweren over het al dan niet gebruiken van praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Na een crisisvergadering bereikte de regering toen een akkoord om niet te spreken van praktijktesten, maar om te werken met een "academisch monitoringsysteem" dat de discriminatie in kaart moet brengen. De regeringspartijen hebben de rangen over het 'p-woord' nu gesloten. Vorige week werd een resolutie van Groen over de invoering van praktijktesten op de huurmarkt weggestemd, vandaag gebeurde hetzelfde met een resolutie van sp.a die voorzag in praktijktesten op de arbeidsmarkt en op de private huurmarkt. Dat gebeurde zonder veel discussie. De meerderheid had duidelijk geen zin in een nieuw rondje discussiëren over de (on)zin van praktijktesten. Sp.a drong nog aan op hoorzittingen met academici, maar de resolutie werd finaal weggestemd. "We betreuren dat de meerderheid het debat uit de weg ging. De academici gingen ongetwijfeld pleiten voor praktijktesten. We hebben nog altijd geen zicht of die academische monitoring een valabel instrument zullen zijn", zegt indiener Maxim Veys. (Belga)

Twee weken geleden moest de regering-Jambon een 'crisette' bezweren over het al dan niet gebruiken van praktijktesten tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Na een crisisvergadering bereikte de regering toen een akkoord om niet te spreken van praktijktesten, maar om te werken met een "academisch monitoringsysteem" dat de discriminatie in kaart moet brengen. De regeringspartijen hebben de rangen over het 'p-woord' nu gesloten. Vorige week werd een resolutie van Groen over de invoering van praktijktesten op de huurmarkt weggestemd, vandaag gebeurde hetzelfde met een resolutie van sp.a die voorzag in praktijktesten op de arbeidsmarkt en op de private huurmarkt. Dat gebeurde zonder veel discussie. De meerderheid had duidelijk geen zin in een nieuw rondje discussiëren over de (on)zin van praktijktesten. Sp.a drong nog aan op hoorzittingen met academici, maar de resolutie werd finaal weggestemd. "We betreuren dat de meerderheid het debat uit de weg ging. De academici gingen ongetwijfeld pleiten voor praktijktesten. We hebben nog altijd geen zicht of die academische monitoring een valabel instrument zullen zijn", zegt indiener Maxim Veys. (Belga)