"Ik zal niet voor Donald Trump als president stemmen", aldus de senator voor de staat Maine. "Dit is geen beslissing die ik licht heb genomen omdat ik al mijn hele leven Republikein ben. Maar Donald Trump weerspiegelt niet de traditionele Republikeinse waarden of de alomvattende benadering tot regeren die kritisch is voor het helen van de verdeeldheid in onze land". Collins is al aan haar vierde mandaat als senator toe en geldt als gematigd. Reeds heel de campagne lang stelde zij zich kritisch op ten opzichte van de vastgoedmagnaat. Zij citeerde in de Washington Post meerdere gevallen van twijfelachtig gedrag (van de kandidaat) die haar tot de "onontkoombare conclusie leidden dat mijnheer Trump het temperament, de zelfdiscipline en het oordeelsvermogen mankeren om president te zijn". (Belga)

"Ik zal niet voor Donald Trump als president stemmen", aldus de senator voor de staat Maine. "Dit is geen beslissing die ik licht heb genomen omdat ik al mijn hele leven Republikein ben. Maar Donald Trump weerspiegelt niet de traditionele Republikeinse waarden of de alomvattende benadering tot regeren die kritisch is voor het helen van de verdeeldheid in onze land". Collins is al aan haar vierde mandaat als senator toe en geldt als gematigd. Reeds heel de campagne lang stelde zij zich kritisch op ten opzichte van de vastgoedmagnaat. Zij citeerde in de Washington Post meerdere gevallen van twijfelachtig gedrag (van de kandidaat) die haar tot de "onontkoombare conclusie leidden dat mijnheer Trump het temperament, de zelfdiscipline en het oordeelsvermogen mankeren om president te zijn". (Belga)