Het zou gaan om vrouwen en kinderen die in het vluchtelingenkamp Roj verblijven. De missie ligt in lijn met de beslissing die de Nationale Veiligheidsraad op 3 maart nam. Die bevestigde toen de eerder besliste aanpak om kinderen uit de Syrische kampen terug te halen, maar ook dat voor de moeders geval per geval zou worden bekeken of ze in aanmerking komen voor repatriëring. "De nationale veiligheid blijft hét criterium", benadrukte de premier daags nadien in de Kamer. De beslissing kwam er toen bleek dat de situatie in de kampen zienderogen verslechterde en de beveiliging er hoe langer hoe slechter verliep. Volgens media waren de Koerden toen de controle kwijt over het gevangenenkamp Al-Hol en zwaaide terreurgroep IS er de plak. "Dat betekent dat als je kinderen daar laat, in een kamp waar IS de plak zwaait, die kinderen de terroristen van morgen worden", luidde het toen bij de eerste minister. De operatie komt niet geheel als een verrassing. Vorige maand lekte uit dat een delegatie naar Syrië was getrokken om ze voor te bereiden. Toch is de repatriëring van IS-vrouwen opvallend. De zes vrouwen zullen bij hun aankomst meteen in de boeien geslagen worden. Enkele van hen zijn al bij verstek veroordeeld, tegen de anderen liepen internationale aanhoudingsbevelen. Hun kinderen zullen toevertrouwd worden aan de jeugdrechter. Kamerlid Theo Francken (N-VA) herhaalde vrijdagnamiddag in de Kamer nog eens dat de Belgische regering wat hem betreft een heel verkeerd signaal stuurt naar de slachtoffers van terreur door de IS-vrouwen terug naar ons land te halen. "Een hallucinante beslissing waar ik absoluut niet kan achterstaan", luidde het. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wilde omwille van veiligheidsredenen geen inhoudelijke reactie kwijt. "Ik ben tevreden dat die kinderen in veiligheid gebracht worden", zegt Heidi De Pauw van Child Focus in een reactie. "Ze zullen eindelijk aan hun kindertijd kunnen beginnen, school kunnen lopen en de nodige medische zorgen kunnen krijgen. Hopelijk kunnen ze zoals andere kinderen weer in discretie en alle anonimiteit een leven opbouwen." (Belga)

Het zou gaan om vrouwen en kinderen die in het vluchtelingenkamp Roj verblijven. De missie ligt in lijn met de beslissing die de Nationale Veiligheidsraad op 3 maart nam. Die bevestigde toen de eerder besliste aanpak om kinderen uit de Syrische kampen terug te halen, maar ook dat voor de moeders geval per geval zou worden bekeken of ze in aanmerking komen voor repatriëring. "De nationale veiligheid blijft hét criterium", benadrukte de premier daags nadien in de Kamer. De beslissing kwam er toen bleek dat de situatie in de kampen zienderogen verslechterde en de beveiliging er hoe langer hoe slechter verliep. Volgens media waren de Koerden toen de controle kwijt over het gevangenenkamp Al-Hol en zwaaide terreurgroep IS er de plak. "Dat betekent dat als je kinderen daar laat, in een kamp waar IS de plak zwaait, die kinderen de terroristen van morgen worden", luidde het toen bij de eerste minister. De operatie komt niet geheel als een verrassing. Vorige maand lekte uit dat een delegatie naar Syrië was getrokken om ze voor te bereiden. Toch is de repatriëring van IS-vrouwen opvallend. De zes vrouwen zullen bij hun aankomst meteen in de boeien geslagen worden. Enkele van hen zijn al bij verstek veroordeeld, tegen de anderen liepen internationale aanhoudingsbevelen. Hun kinderen zullen toevertrouwd worden aan de jeugdrechter. Kamerlid Theo Francken (N-VA) herhaalde vrijdagnamiddag in de Kamer nog eens dat de Belgische regering wat hem betreft een heel verkeerd signaal stuurt naar de slachtoffers van terreur door de IS-vrouwen terug naar ons land te halen. "Een hallucinante beslissing waar ik absoluut niet kan achterstaan", luidde het. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wilde omwille van veiligheidsredenen geen inhoudelijke reactie kwijt. "Ik ben tevreden dat die kinderen in veiligheid gebracht worden", zegt Heidi De Pauw van Child Focus in een reactie. "Ze zullen eindelijk aan hun kindertijd kunnen beginnen, school kunnen lopen en de nodige medische zorgen kunnen krijgen. Hopelijk kunnen ze zoals andere kinderen weer in discretie en alle anonimiteit een leven opbouwen." (Belga)