Eerder was al beslist dat de dakplaten van de tunnels Reyers-Meiser, Meiser-Reyers, Montgomery-E40 en E40-Montgomery gerenoveerd worden voordat de Reyerslaan heraangelegd zal worden tot stadsboulevard. De twee overige tunnels van het Reyerscomplex, de Belliardtunnel en de tunnel van de E40 naar het Schumanplein, zijn niet bij de renovatie betrokken. In de mobiliteitsstudie voor het milieueffenrapport (MER) werd onderzocht welke breedte de tunnelmonden van die vier tunnels moeten hebben in functie van de heraanleg van de Reyerslaan. Vandaag is het verkeer in de vier tunnels wegens de werf van de afbraak van het Reyersviaduct beperkt tot één rijstrook. Voor Montgomery-E40 is er al sinds 2003 één rijstrook. Op basis van de resultaten van het MER heeft de regering beslist om de tunnelmonden Reyers-Meiser, Meiser-Reyers en Montgomery-E40 op één rijstrook te houden omdat daardoor de doorstroomtijden niet verlengd worden door de versmalling. De tunnelmond E40-Montgomery komt op twee rijstroken, zoals voor de werken. Op die manier komt er ruimte vrij op de Reyerslaan om op expliciete vraag van de omwonenden een kwalitatieve openbare ruimte mogelijk te maken. Nu rijden fietsers op het voetpad, staan auto's op het voetpad, moeten voetgangers slalommen tussen auto's en fietsers, ... De beslissing houdt rekening met de Parkway - de herinrichting en versmalling van de E40 tot een stadsboulevard en met de ontwikkeling van het mediapark. Het Brussels gewest begint voor de zomer aan de renovatie van de tunnels. De bedoeling is dat de renovatie afgelopen is tegen de zomer van 2018. Meteen erna start de heraanleg van de Reyerslaan, aldus nog het kabinet-Smet. (Belga)

Eerder was al beslist dat de dakplaten van de tunnels Reyers-Meiser, Meiser-Reyers, Montgomery-E40 en E40-Montgomery gerenoveerd worden voordat de Reyerslaan heraangelegd zal worden tot stadsboulevard. De twee overige tunnels van het Reyerscomplex, de Belliardtunnel en de tunnel van de E40 naar het Schumanplein, zijn niet bij de renovatie betrokken. In de mobiliteitsstudie voor het milieueffenrapport (MER) werd onderzocht welke breedte de tunnelmonden van die vier tunnels moeten hebben in functie van de heraanleg van de Reyerslaan. Vandaag is het verkeer in de vier tunnels wegens de werf van de afbraak van het Reyersviaduct beperkt tot één rijstrook. Voor Montgomery-E40 is er al sinds 2003 één rijstrook. Op basis van de resultaten van het MER heeft de regering beslist om de tunnelmonden Reyers-Meiser, Meiser-Reyers en Montgomery-E40 op één rijstrook te houden omdat daardoor de doorstroomtijden niet verlengd worden door de versmalling. De tunnelmond E40-Montgomery komt op twee rijstroken, zoals voor de werken. Op die manier komt er ruimte vrij op de Reyerslaan om op expliciete vraag van de omwonenden een kwalitatieve openbare ruimte mogelijk te maken. Nu rijden fietsers op het voetpad, staan auto's op het voetpad, moeten voetgangers slalommen tussen auto's en fietsers, ... De beslissing houdt rekening met de Parkway - de herinrichting en versmalling van de E40 tot een stadsboulevard en met de ontwikkeling van het mediapark. Het Brussels gewest begint voor de zomer aan de renovatie van de tunnels. De bedoeling is dat de renovatie afgelopen is tegen de zomer van 2018. Meteen erna start de heraanleg van de Reyerslaan, aldus nog het kabinet-Smet. (Belga)