Eind maart 2020 gaf de Stad Eeklo aan Veneco, het samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent, de opdracht om het totaalproject Paterskerksite te begeleiden. "Veneco stelde voor om kerk, klooster en kloostertuin niet als afzonderlijke delen te benaderen, maar als één geheel te beschouwen vanuit een globale aanpak. Het stadsbestuur heeft hier gevolg aan gegeven en besloot om het geheel aan te kopen. Daarmee neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid om deze leegstaande site aan te pakken en nieuw leven in te blazen", zegt het stadsbestuur. Het klooster wordt een stadskantoor voor de stedelijke diensten en de kloostertuin wordt heringericht en opengesteld als nieuw stadspark. "Op vrijdag 18 december besloot de Vlaamse regering op basis van het subsidiedossier de Stad Eeklo 2,8 miljoen euro toe te kennen tot realisatie van het project Paterskerksite. Deze middelen vormen een mooie impuls om het project op een nog hoger niveau te tillen. De toegewezen middelen worden geïnvesteerd in de inrichting en modernisering van de kerk, het vernieuwen van de steeg naar de kerk, het tijdelijk gebruik van de kerk en de inrichting van het nieuwe stadspark", meldt Eeklo. Er komt ook een veilige verbinding voor schoolgaande jeugd en er is ruimte voor nieuwe woningen met een ondergrondse centrumparking. (Belga)

Eind maart 2020 gaf de Stad Eeklo aan Veneco, het samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent, de opdracht om het totaalproject Paterskerksite te begeleiden. "Veneco stelde voor om kerk, klooster en kloostertuin niet als afzonderlijke delen te benaderen, maar als één geheel te beschouwen vanuit een globale aanpak. Het stadsbestuur heeft hier gevolg aan gegeven en besloot om het geheel aan te kopen. Daarmee neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid om deze leegstaande site aan te pakken en nieuw leven in te blazen", zegt het stadsbestuur. Het klooster wordt een stadskantoor voor de stedelijke diensten en de kloostertuin wordt heringericht en opengesteld als nieuw stadspark. "Op vrijdag 18 december besloot de Vlaamse regering op basis van het subsidiedossier de Stad Eeklo 2,8 miljoen euro toe te kennen tot realisatie van het project Paterskerksite. Deze middelen vormen een mooie impuls om het project op een nog hoger niveau te tillen. De toegewezen middelen worden geïnvesteerd in de inrichting en modernisering van de kerk, het vernieuwen van de steeg naar de kerk, het tijdelijk gebruik van de kerk en de inrichting van het nieuwe stadspark", meldt Eeklo. Er komt ook een veilige verbinding voor schoolgaande jeugd en er is ruimte voor nieuwe woningen met een ondergrondse centrumparking. (Belga)