Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Een open en democratisch bestuur. Ruiselede wordt momenteel nog te veel bestuurd als een 19e-eeuwse baronie. Ofschoon de bestaande absolute bestuursmeerderheid vrij nipt is (9 tegen 8) heeft men geen enkele moeite gedaan om de oppositie bij het beleid te betrekken of zelfs maar naar hun inzichten te polsen. Als het gaat over dossiers waarvoor een groot draagvlak wenselijk is, zoals dat over de sporthal, is dat niet alleen heel jammer maar eigenlijk vooral dom.

Hetzelfde geldt voor de adviesraden. In de afgelopen legislatuur werden er wel adviesraden opgericht, maar ze werden niet ten volle benut of gewaardeerd. Als het er echt op aankwam (zoals bij het mestverwerkingsdossier of opnieuw het sporthaldossier) hoorde het college hun mening liever niet. Zelfs een petitie voor een volksraadpleging opgezet door jongeren slaagde er niet in bij het bestuur meer inspraak af te dwingen.

Vraag wordt dus of in de volgende legislatuur nog wel mensen bereid gevonden zullen worden om die adviesraden te bevolken of om "hun tijd te verdoen" op de oppositiebanken...

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Gelet op het voorgaande, luidt het antwoord uiteraard "de burger". Elk volk krijgt de bestuurders dat het verdient en de Ruiseledenaar mag op dat vlak wel wat veeleisender zijn.

Het besturen van een gemeente wordt ook steeds moeilijker en ingewikkelder en de dreiging om verplicht tot schaalvergroting over te gaan via een nieuwe verplichte fusieoperatie zoals in 1976 wordt steeds reëler. Toch vind ik dat een gemeente als Ruiselede perfect in staat moet zijn om zelfstandig te blijven. Maar dan moeten we wel tonen dat zoiets kan: door professioneel en creatief te werken, door samen te werken, door een beleid en visie te ontwikkelen los van persoonlijke belangen...

Welke partijen zullen winnen, is uiteraard koffiedik kijken. Wie de politiek maar van op een afstand volgt, laat zich misschien ook makkelijk verleiden door een laagje nieuw asfalt...

Wat speelt in uw gemeente?

Ik denk dat betaalbaar wonen, verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpskernen de voornaamste bekommernissen zijn.

Op het vlak van verkeer moet dringend meer aandacht komen voor de zwakke weggebruiker en meer openbaar vervoer. Het wegvallen van de zebrapaden en de voorrangswijzigingen in het centrum zijn in dat opzicht "ongelukkige" beslissingen. En de kasseien ogen wel mooi, maar zijn voor fietsers een ware hel. En een snelle busverbinding naar de treinstations van Tielt en Aalter zou handig zijn.

Om de dorpskernen van Kruiskerke en Doomkerke levendig te houden, zou men verder moeten werken op de resultaten van de campagne DorpinZicht. In die parochies zijn voldoende mensen bereid om aan de kar te trekken. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen? Een open en democratisch bestuur. Ruiselede wordt momenteel nog te veel bestuurd als een 19e-eeuwse baronie. Ofschoon de bestaande absolute bestuursmeerderheid vrij nipt is (9 tegen 8) heeft men geen enkele moeite gedaan om de oppositie bij het beleid te betrekken of zelfs maar naar hun inzichten te polsen. Als het gaat over dossiers waarvoor een groot draagvlak wenselijk is, zoals dat over de sporthal, is dat niet alleen heel jammer maar eigenlijk vooral dom. Hetzelfde geldt voor de adviesraden. In de afgelopen legislatuur werden er wel adviesraden opgericht, maar ze werden niet ten volle benut of gewaardeerd. Als het er echt op aankwam (zoals bij het mestverwerkingsdossier of opnieuw het sporthaldossier) hoorde het college hun mening liever niet. Zelfs een petitie voor een volksraadpleging opgezet door jongeren slaagde er niet in bij het bestuur meer inspraak af te dwingen. Vraag wordt dus of in de volgende legislatuur nog wel mensen bereid gevonden zullen worden om die adviesraden te bevolken of om "hun tijd te verdoen" op de oppositiebanken... Wie worden de winnaars, wie de verliezers?Gelet op het voorgaande, luidt het antwoord uiteraard "de burger". Elk volk krijgt de bestuurders dat het verdient en de Ruiseledenaar mag op dat vlak wel wat veeleisender zijn. Het besturen van een gemeente wordt ook steeds moeilijker en ingewikkelder en de dreiging om verplicht tot schaalvergroting over te gaan via een nieuwe verplichte fusieoperatie zoals in 1976 wordt steeds reëler. Toch vind ik dat een gemeente als Ruiselede perfect in staat moet zijn om zelfstandig te blijven. Maar dan moeten we wel tonen dat zoiets kan: door professioneel en creatief te werken, door samen te werken, door een beleid en visie te ontwikkelen los van persoonlijke belangen... Welke partijen zullen winnen, is uiteraard koffiedik kijken. Wie de politiek maar van op een afstand volgt, laat zich misschien ook makkelijk verleiden door een laagje nieuw asfalt... Wat speelt in uw gemeente?Ik denk dat betaalbaar wonen, verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpskernen de voornaamste bekommernissen zijn. Op het vlak van verkeer moet dringend meer aandacht komen voor de zwakke weggebruiker en meer openbaar vervoer. Het wegvallen van de zebrapaden en de voorrangswijzigingen in het centrum zijn in dat opzicht "ongelukkige" beslissingen. En de kasseien ogen wel mooi, maar zijn voor fietsers een ware hel. En een snelle busverbinding naar de treinstations van Tielt en Aalter zou handig zijn. Om de dorpskernen van Kruiskerke en Doomkerke levendig te houden, zou men verder moeten werken op de resultaten van de campagne DorpinZicht. In die parochies zijn voldoende mensen bereid om aan de kar te trekken. (SD)