Die laatste twee minderjarigen, M. en A., beiden geboren in 2001, werden allebei reeds opgevolgd door een Brusselse jeugdrechter en werden verdacht van diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden en het aanrichten van vernielingen. Het parket vroeg voor hen de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling. De twee andere minderjarigen, C. en B., beiden geboren in 2001, waren nog niet gekend bij de jeugdrechtbank. C. werd gearresteerd voor feiten van weerspannigheid. B. werd gearresteerd voor feiten van gewone diefstal. (Belga)

Die laatste twee minderjarigen, M. en A., beiden geboren in 2001, werden allebei reeds opgevolgd door een Brusselse jeugdrechter en werden verdacht van diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden en het aanrichten van vernielingen. Het parket vroeg voor hen de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling. De twee andere minderjarigen, C. en B., beiden geboren in 2001, waren nog niet gekend bij de jeugdrechtbank. C. werd gearresteerd voor feiten van weerspannigheid. B. werd gearresteerd voor feiten van gewone diefstal. (Belga)