De deelnemers aan het overleg hopen dat er structurele maatregelen komen om de problemen in de wijk aan te pakken. Zowel de overheid als de lokale gemeenschap betreurt dat de stenen die naar de politie werden geworpen, niet alleen de agent hebben geraakt, maar ook schade hebben toegebracht aan de harmonieuze samenleving, de verdraagzaamheid, het welzijn en de toekomst van hun kinderen.

De leden van de vergadering roepen de belagers van de politie op om lessen te trekken uit het voorval. "Wij zijn ervan overtuigd dat 99 procent van de bewoners een gewoon leven wil leiden zonder al de problemen die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan", aldus de Houthalense schepen Mustafa Aytar. "In Meulenberg betreurt 99 procent van de mensen de feiten die zich hebben voorgedaan. Zij staan achter de politie. Maar dit zijn geen problemen die van de ene dag op de andere ontstaan zijn, en dus ook niet in die tijdspanne kunnen opgelost worden. Vandaar dat we moeten blijven samenwerken aan structurele maatregelen."

Er worden meteen enkele suggesties gedaan, zoals opvoedings- en gezinsondersteuning, gerichter onderwijs, tewerkstelling, het afstemmen van het aanbod van verenigingen in de wijk en samenwerking en de aanpak van discriminatie. De nieuwe taskforce kan dit opnemen. (Belga/TV)

De deelnemers aan het overleg hopen dat er structurele maatregelen komen om de problemen in de wijk aan te pakken. Zowel de overheid als de lokale gemeenschap betreurt dat de stenen die naar de politie werden geworpen, niet alleen de agent hebben geraakt, maar ook schade hebben toegebracht aan de harmonieuze samenleving, de verdraagzaamheid, het welzijn en de toekomst van hun kinderen.De leden van de vergadering roepen de belagers van de politie op om lessen te trekken uit het voorval. "Wij zijn ervan overtuigd dat 99 procent van de bewoners een gewoon leven wil leiden zonder al de problemen die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan", aldus de Houthalense schepen Mustafa Aytar. "In Meulenberg betreurt 99 procent van de mensen de feiten die zich hebben voorgedaan. Zij staan achter de politie. Maar dit zijn geen problemen die van de ene dag op de andere ontstaan zijn, en dus ook niet in die tijdspanne kunnen opgelost worden. Vandaar dat we moeten blijven samenwerken aan structurele maatregelen." Er worden meteen enkele suggesties gedaan, zoals opvoedings- en gezinsondersteuning, gerichter onderwijs, tewerkstelling, het afstemmen van het aanbod van verenigingen in de wijk en samenwerking en de aanpak van discriminatie. De nieuwe taskforce kan dit opnemen. (Belga/TV)