De betrokken onderzoeker Fernando Pauwels wordt verweten dat hij extreme religieuze opvattingen verkondigde op zijn website zoals het feit dat je kan genezen van een congenitale hartafwijking door handoplegging. "Niet het religieuze karakter op zich, maar wel het feit dat deze publiek uitgedragen opvattingen en gedragingen diametraal indruisen tegen een aantal fundamentele uitgangspunten van wetenschappelijk onderzoek, liggen aan de basis van de beslissing", aldus HIVA-directeur Hans Bruyninckx. "De opvattingen en gedragingen van de onderzoeker, die hij publiek uitdraagt, dreigden de wetenschappelijke integriteit van het HIVA en van de universiteit in het gedrang te brengen. Het HIVA is hierover ook aangesproken door externe opdrachtgevers. Ook een aantal ernstige elementen in het functioneren van de onderzoeker aan en binnen het HIVA spelen een rol. Daarom is verdere samenwerking onmogelijk", aldus Bruyninckx. Pauwels heeft klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Rassenbestrijding en het Vlaams Meldpunt voor discriminatie. (MVL)

De betrokken onderzoeker Fernando Pauwels wordt verweten dat hij extreme religieuze opvattingen verkondigde op zijn website zoals het feit dat je kan genezen van een congenitale hartafwijking door handoplegging. "Niet het religieuze karakter op zich, maar wel het feit dat deze publiek uitgedragen opvattingen en gedragingen diametraal indruisen tegen een aantal fundamentele uitgangspunten van wetenschappelijk onderzoek, liggen aan de basis van de beslissing", aldus HIVA-directeur Hans Bruyninckx. "De opvattingen en gedragingen van de onderzoeker, die hij publiek uitdraagt, dreigden de wetenschappelijke integriteit van het HIVA en van de universiteit in het gedrang te brengen. Het HIVA is hierover ook aangesproken door externe opdrachtgevers. Ook een aantal ernstige elementen in het functioneren van de onderzoeker aan en binnen het HIVA spelen een rol. Daarom is verdere samenwerking onmogelijk", aldus Bruyninckx. Pauwels heeft klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Rassenbestrijding en het Vlaams Meldpunt voor discriminatie. (MVL)