De Vlaamse regering blijft sectoren steunen die getroffen worden door de coronacrisis. Maar de regering-Jambon heeft vorig jaar ook al het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" gelanceerd met als hoofddoel om Vlaanderen zowel op economisch als op maatschappelijk vlak klaar te stomen voor de periode na de crisis. Dat relanceplan bestaat uit 4,3 miljard éénmalige middelen, maar ook uit een verhoging van de reguliere middelen, denk bijvoorbeeld aan de extra middelen voor het sociaal akkoord in de zorg. Investeringen, duurzaamheid en digitalisering zijn de grote speerpunten in het plan. Uit een eerste opvolging van "Vlaamse Veerkracht" blijkt dat 168 van de 180 geplande projecten intussen zijn opgestart. Voor slechts 1 project staat het knipperlicht op oranje. Het gaat dan om de 'versnelde uitrol van de digitale meters', maar dat heeft natuurlijk te maken met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Op een website (https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht) is de voortgang van elk van de 180 projecten te volgen. De experten adviseren om de ambities van het plan nog iets beter af te lijnen, te zoeken naar synergieën tussen de projecten en duidelijk te communiceren over het plan. Minister-president Jan Jambon belooft die aanbevelingen ter harte te nemen. "Het werk is nog maar net begonnen. Dit plan moet Vlaanderen naar een goede toekomst brengen en met dit plan moeten we de ambitie kunnen waarmaken om aan de kop van Europa te komen. Middelmatigheid mag niet de ambitie zijn". Het is volgens Jambon de bedoeling om drie keer per jaar een balans op te maken van het relanceplan. (Belga)

De Vlaamse regering blijft sectoren steunen die getroffen worden door de coronacrisis. Maar de regering-Jambon heeft vorig jaar ook al het relanceplan "Vlaamse Veerkracht" gelanceerd met als hoofddoel om Vlaanderen zowel op economisch als op maatschappelijk vlak klaar te stomen voor de periode na de crisis. Dat relanceplan bestaat uit 4,3 miljard éénmalige middelen, maar ook uit een verhoging van de reguliere middelen, denk bijvoorbeeld aan de extra middelen voor het sociaal akkoord in de zorg. Investeringen, duurzaamheid en digitalisering zijn de grote speerpunten in het plan. Uit een eerste opvolging van "Vlaamse Veerkracht" blijkt dat 168 van de 180 geplande projecten intussen zijn opgestart. Voor slechts 1 project staat het knipperlicht op oranje. Het gaat dan om de 'versnelde uitrol van de digitale meters', maar dat heeft natuurlijk te maken met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Op een website (https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht) is de voortgang van elk van de 180 projecten te volgen. De experten adviseren om de ambities van het plan nog iets beter af te lijnen, te zoeken naar synergieën tussen de projecten en duidelijk te communiceren over het plan. Minister-president Jan Jambon belooft die aanbevelingen ter harte te nemen. "Het werk is nog maar net begonnen. Dit plan moet Vlaanderen naar een goede toekomst brengen en met dit plan moeten we de ambitie kunnen waarmaken om aan de kop van Europa te komen. Middelmatigheid mag niet de ambitie zijn". Het is volgens Jambon de bedoeling om drie keer per jaar een balans op te maken van het relanceplan. (Belga)