Volgens de officiële tellingen vielen bij de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zeker 844 doden, maar er wordt gevreesd voor veel meer mensenlevens. Vorig jaar nog zamelde het Consortium onder de noemer "Hongersnood 12-12" geld in voor de slachtoffers van de hongersnood in, onder meer, Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Eind 2017 werd die actie afgesloten op 12,5 miljoen. (Belga)

Volgens de officiële tellingen vielen bij de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zeker 844 doden, maar er wordt gevreesd voor veel meer mensenlevens. Vorig jaar nog zamelde het Consortium onder de noemer "Hongersnood 12-12" geld in voor de slachtoffers van de hongersnood in, onder meer, Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Eind 2017 werd die actie afgesloten op 12,5 miljoen. (Belga)