Het voornemen om de Vlaamse overheid af te slanken door entiteiten te fuseren stamt onder meer uit een conceptnota uit 2013, maar ook uit het jongste regeerakkoord. "We stellen grenzen aan de omvang van de overheid, verminderen het aantal entiteiten en schakelen zoveel mogelijk tussenstructuren uit", is daarin te lezen. Hier en daar werden weldegelijk omvangrijke fusies uitgevoerd. Zo gingen op 1 april nog de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' en 'Ruimte Vlaanderen' op in het nieuwe departement 'Omgeving'. Volgens het Rekenhof heeft de Vlaamse regering haar huiswerk echter slechts gedeeltelijk gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld niet gekeken naar fusiemogelijkheden bij de de diensten met afzonderlijk beheer. Er is geen gestructureerde analyse uitgevoerd van de fusiemogelijkheden in de volledige Vlaamse overheid, stelt het Rekenhof. Ook de vooropgestelde efficiëntiewinst van de uitgevoerde fusies is niet volledig gerealiseerd. "De efficiëntiewinsten zijn maar in beperkte mate gerealiseerd. Zo zullen de besparingen op het niveau van de leidinggevenden en hun ondersteuning pas ten volle effect hebben bij de pensionering van de betrokken personeelsleden. De fusies hadden ook een verwaarloosbare impact op de kosten voor bestuurders en regeringsafgevaardigden", is te lezen in het rapport. In haar antwoord aan het Rekenhof erkent Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dat er nog bijkomende fusies mogelijk zijn die de samenhang van het beleid kunnen verhogen. Ze voegt er echter aan toe dat de regering ervoor heeft gekozen deze legislatuur te focussen op de kernoverheid. (Belga)

Het voornemen om de Vlaamse overheid af te slanken door entiteiten te fuseren stamt onder meer uit een conceptnota uit 2013, maar ook uit het jongste regeerakkoord. "We stellen grenzen aan de omvang van de overheid, verminderen het aantal entiteiten en schakelen zoveel mogelijk tussenstructuren uit", is daarin te lezen. Hier en daar werden weldegelijk omvangrijke fusies uitgevoerd. Zo gingen op 1 april nog de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' en 'Ruimte Vlaanderen' op in het nieuwe departement 'Omgeving'. Volgens het Rekenhof heeft de Vlaamse regering haar huiswerk echter slechts gedeeltelijk gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld niet gekeken naar fusiemogelijkheden bij de de diensten met afzonderlijk beheer. Er is geen gestructureerde analyse uitgevoerd van de fusiemogelijkheden in de volledige Vlaamse overheid, stelt het Rekenhof. Ook de vooropgestelde efficiëntiewinst van de uitgevoerde fusies is niet volledig gerealiseerd. "De efficiëntiewinsten zijn maar in beperkte mate gerealiseerd. Zo zullen de besparingen op het niveau van de leidinggevenden en hun ondersteuning pas ten volle effect hebben bij de pensionering van de betrokken personeelsleden. De fusies hadden ook een verwaarloosbare impact op de kosten voor bestuurders en regeringsafgevaardigden", is te lezen in het rapport. In haar antwoord aan het Rekenhof erkent Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans dat er nog bijkomende fusies mogelijk zijn die de samenhang van het beleid kunnen verhogen. Ze voegt er echter aan toe dat de regering ervoor heeft gekozen deze legislatuur te focussen op de kernoverheid. (Belga)