Dit voorjaar besloot de regering om de Vlaamse zakenclub De Warande opnieuw een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen. Een eerdere lening, uit 1987, werd al integraal terugbetaald in de vorm van lidgelden voor ministers, kabinetschefs en topambtenaren. De nieuwe lening zal opnieuw op die manier worden voldaan, wat de regering op veel kritiek kwam te staan. Het zou om een elitaire vereniging gaan, die op deze manier een verdoken subsidie krijgt. Ook het Rekenhof gaat niet akkoord met de werkwijze. "Omwille van transparantie en boekhoudkundige orthodoxie verdient het aanbeveling dat de lening effectief wordt terugbetaald en dat de lidgelden worden aangerekend, hetzij op de kabinetsbegrotingen voor de ministers en de kabinetschef, hetzij op de begroting van de betrokken entiteiten voor de leidend ambtenaren." Het Rekenhof hekelt voorts dat grote bedragen in de begroting zijn ingeschreven waarvan nog niet bekend is waaraan ze zullen worden besteed. Zo is er een beleidsbuffer van 247 miljoen euro voor onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast is er een grote provisie "voor schuldafbouw en investeringsuitgaven". "Hierdoor heeft het Vlaams parlement bij de goedkeuring van de begroting geen zicht op de mogelijke besteding van 360 miljoen euro. De verantwoording van de besteding van deze provisies zal pas blijken in de algemene rekening 2018", stelt het hof. (Belga)

Dit voorjaar besloot de regering om de Vlaamse zakenclub De Warande opnieuw een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen. Een eerdere lening, uit 1987, werd al integraal terugbetaald in de vorm van lidgelden voor ministers, kabinetschefs en topambtenaren. De nieuwe lening zal opnieuw op die manier worden voldaan, wat de regering op veel kritiek kwam te staan. Het zou om een elitaire vereniging gaan, die op deze manier een verdoken subsidie krijgt. Ook het Rekenhof gaat niet akkoord met de werkwijze. "Omwille van transparantie en boekhoudkundige orthodoxie verdient het aanbeveling dat de lening effectief wordt terugbetaald en dat de lidgelden worden aangerekend, hetzij op de kabinetsbegrotingen voor de ministers en de kabinetschef, hetzij op de begroting van de betrokken entiteiten voor de leidend ambtenaren." Het Rekenhof hekelt voorts dat grote bedragen in de begroting zijn ingeschreven waarvan nog niet bekend is waaraan ze zullen worden besteed. Zo is er een beleidsbuffer van 247 miljoen euro voor onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast is er een grote provisie "voor schuldafbouw en investeringsuitgaven". "Hierdoor heeft het Vlaams parlement bij de goedkeuring van de begroting geen zicht op de mogelijke besteding van 360 miljoen euro. De verantwoording van de besteding van deze provisies zal pas blijken in de algemene rekening 2018", stelt het hof. (Belga)