Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is de voorbije dagen zwaar onder vuur komen te liggen met zijn aanpak van en communicatie over het fipronilschandaal. In een eerder dit jaar - begin maart - bekendgemaakte audit van het Rekenhof werd het voedselagentschap al op de korrel genomen. Het Rekenhof zei toen dat het FAVV onvoldoende toezicht houdt op een van de belangrijke instrumenten in het streven naar een veilige voedselketen: het systeem van autocontrole bij bedrijven.

De verantwoordelijkheid voor een veilige voedselketen ligt in de eerste plaats bij de landbouwers, producenten, handelaars en andere operatoren zelf. Zij moeten sinds 2005 verplicht een systeem van autocontrole opzetten om te verzekeren dat producten in elk stadium van de productie, verwerking en distributie beantwoorden aan de voorschriften. Het FAVV moet toezien op die zelfcontrole.

Maar net daar schort het, oordeelde het Rekenhof eerder dit jaar na een doorlichting. Veel operatoren werden de voorbije jaren weliswaar gecontroleerd op diverse specifieke hygiënevoorschriften, maar 'ontsnapten lange tijd aan een controle van hun autocontrolesysteem', luidde de kritiek toen.

Beter zou zijn om bij specifieke controles meteen ook het autocontrolesysteem tegen het licht te houden. Want louter op basis van de inspectievragen naar specifieke hygiënevoorschriften 'kan niet worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd, betrouwbaar is', aldus het Rekenhof. Het voedselagentschap reageerde toen dat de audit van het Rekenhof gebaseerd was op cijfers van 2013 en dat de situatie op het terrein intussen geëvolueerd is. Na ontvangst van een voorlopig verslag in 2016 had het FAVV de aanbevelingen van het Rekenhof ook grondig onderzocht, telkens een reactie geformuleerd en voor een aantal zelfs een actie voorgesteld.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is de voorbije dagen zwaar onder vuur komen te liggen met zijn aanpak van en communicatie over het fipronilschandaal. In een eerder dit jaar - begin maart - bekendgemaakte audit van het Rekenhof werd het voedselagentschap al op de korrel genomen. Het Rekenhof zei toen dat het FAVV onvoldoende toezicht houdt op een van de belangrijke instrumenten in het streven naar een veilige voedselketen: het systeem van autocontrole bij bedrijven.De verantwoordelijkheid voor een veilige voedselketen ligt in de eerste plaats bij de landbouwers, producenten, handelaars en andere operatoren zelf. Zij moeten sinds 2005 verplicht een systeem van autocontrole opzetten om te verzekeren dat producten in elk stadium van de productie, verwerking en distributie beantwoorden aan de voorschriften. Het FAVV moet toezien op die zelfcontrole. Maar net daar schort het, oordeelde het Rekenhof eerder dit jaar na een doorlichting. Veel operatoren werden de voorbije jaren weliswaar gecontroleerd op diverse specifieke hygiënevoorschriften, maar 'ontsnapten lange tijd aan een controle van hun autocontrolesysteem', luidde de kritiek toen. Beter zou zijn om bij specifieke controles meteen ook het autocontrolesysteem tegen het licht te houden. Want louter op basis van de inspectievragen naar specifieke hygiënevoorschriften 'kan niet worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd, betrouwbaar is', aldus het Rekenhof. Het voedselagentschap reageerde toen dat de audit van het Rekenhof gebaseerd was op cijfers van 2013 en dat de situatie op het terrein intussen geëvolueerd is. Na ontvangst van een voorlopig verslag in 2016 had het FAVV de aanbevelingen van het Rekenhof ook grondig onderzocht, telkens een reactie geformuleerd en voor een aantal zelfs een actie voorgesteld.