'Het Riziv en de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) beschikken over onvoldoende informatie om een doelmatige controle op de activiteiten van de ziekenfondsen te organiseren.' Tot die opmerkelijke conclusie komt het Rekenhof, het offi­ciële controleorgaan van de overheid, in zijn meest recente audit. De audit is de laatste in een reeks van drie onderzoeken naar de werking van de ziekenfondsen, die het Rekenhof op vraag van het federaal parlement opstartte.

De rode draad doorheen de drie studies is duidelijk: het gebrek aan beschikbare informatie maakt een grondige doorlichting van de ziekenfondsen de facto onmogelijk. Vooral in de laatste studie is het Rekenhof scherp. Twee jaar geleden sloot minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) een Toekomstpact met de ziekenfondsen om hun werking te moderniseren. Maar volgens het rapport 'bemoeilijkt het gebrek aan transparantie' de omschakeling naar meer uniformiteit.

Naar aanleiding van datzelfde Toekomstpact brachten de ziekenfondsen hun eigen interne controles in kaart, maar die info blijkt volgens het Rekenhof 'weinig bruikbaar'. Voor de toegang tot facturatie- en aanrekenings­gegevens werden dan weer 'drempels ingebouwd'. Het gevolg, ­volgens de studie: 'de controlediensten verzamelen de info momenteel vooral fragmentarisch'.

Doorgeefluik?

'Als zelfs het Rekenhof er geen zicht op krijgt, wie dan wel?', reageert N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Zij dringt aan op meer transparantie en een discussie over de toekomstige werking en financiering van de ziekenfondsen. 'Laat ons nu eens duidelijk maken wat de ziekenfondsen nog moeten doen. Moeten ze bijvoorbeeld nog steeds een doorgeefluik zijn voor de terugbetaling van zorg terwijl dit compleet valt te informatiseren? Of willen we de ziekenfondsen zien evolueren naar een meer begeleidend en adviserend orgaan voor hun klanten. Laat ons nadien een correcte én transparante financiering uitwerken', zegt Van Peel.

Minister De Block zegt in een reactie dat ze zich bewust is van het probleem. Ze erkent ook dat het gebrek aan informatie en transparantie vanuit de ziekenfondsen 'de controle- en evaluatiewerkzaamheden bij de controlediensten belemmert'. De Open Vld-minister wil verder werk maken van een betere transparantie en vindt dat de ziekenfondsen daar 'nog een tandje mogen bijsteken'.

'Het Riziv en de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) beschikken over onvoldoende informatie om een doelmatige controle op de activiteiten van de ziekenfondsen te organiseren.' Tot die opmerkelijke conclusie komt het Rekenhof, het offi­ciële controleorgaan van de overheid, in zijn meest recente audit. De audit is de laatste in een reeks van drie onderzoeken naar de werking van de ziekenfondsen, die het Rekenhof op vraag van het federaal parlement opstartte. De rode draad doorheen de drie studies is duidelijk: het gebrek aan beschikbare informatie maakt een grondige doorlichting van de ziekenfondsen de facto onmogelijk. Vooral in de laatste studie is het Rekenhof scherp. Twee jaar geleden sloot minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) een Toekomstpact met de ziekenfondsen om hun werking te moderniseren. Maar volgens het rapport 'bemoeilijkt het gebrek aan transparantie' de omschakeling naar meer uniformiteit. Naar aanleiding van datzelfde Toekomstpact brachten de ziekenfondsen hun eigen interne controles in kaart, maar die info blijkt volgens het Rekenhof 'weinig bruikbaar'. Voor de toegang tot facturatie- en aanrekenings­gegevens werden dan weer 'drempels ingebouwd'. Het gevolg, ­volgens de studie: 'de controlediensten verzamelen de info momenteel vooral fragmentarisch'. 'Als zelfs het Rekenhof er geen zicht op krijgt, wie dan wel?', reageert N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Zij dringt aan op meer transparantie en een discussie over de toekomstige werking en financiering van de ziekenfondsen. 'Laat ons nu eens duidelijk maken wat de ziekenfondsen nog moeten doen. Moeten ze bijvoorbeeld nog steeds een doorgeefluik zijn voor de terugbetaling van zorg terwijl dit compleet valt te informatiseren? Of willen we de ziekenfondsen zien evolueren naar een meer begeleidend en adviserend orgaan voor hun klanten. Laat ons nadien een correcte én transparante financiering uitwerken', zegt Van Peel.Minister De Block zegt in een reactie dat ze zich bewust is van het probleem. Ze erkent ook dat het gebrek aan informatie en transparantie vanuit de ziekenfondsen 'de controle- en evaluatiewerkzaamheden bij de controlediensten belemmert'. De Open Vld-minister wil verder werk maken van een betere transparantie en vindt dat de ziekenfondsen daar 'nog een tandje mogen bijsteken'.