Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies en geeft al dan niet een goedkeuring door certificatie. Voor de algemene rekeningen van het Brussels gewest 2020 onthoudt het Rekenhof zich dus. Dat geldt ook voor twee van de 22 Brusselse instellingen: parking.brussels en visit.brussels. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp krijgt zelfs een afkeurend oordeel, en de rekeningen van tien andere Brusselse instellingen certificeerde het Rekenhof onder voorbehoud. Volgens de krant De Tijd is er sprake van een waslijst aan mankementen in de rekeningen. Zo zou er een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering zijn geboekt, een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro. De krant heeft het ook over de onrechtmatige toekenning van bedrijfswagens aan de top van de Brusselse ambtenarij. Daarnaast zou het volgens het Rekenhof ook de verkeerde kant uitgaan met de Brusselse schuld. De Brusselse schulden zijn tussen 2016 en 2020 met 90 procent gestegen naar 8,9 miljard euro eind 2020. (Belga)

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies en geeft al dan niet een goedkeuring door certificatie. Voor de algemene rekeningen van het Brussels gewest 2020 onthoudt het Rekenhof zich dus. Dat geldt ook voor twee van de 22 Brusselse instellingen: parking.brussels en visit.brussels. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp krijgt zelfs een afkeurend oordeel, en de rekeningen van tien andere Brusselse instellingen certificeerde het Rekenhof onder voorbehoud. Volgens de krant De Tijd is er sprake van een waslijst aan mankementen in de rekeningen. Zo zou er een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering zijn geboekt, een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro. De krant heeft het ook over de onrechtmatige toekenning van bedrijfswagens aan de top van de Brusselse ambtenarij. Daarnaast zou het volgens het Rekenhof ook de verkeerde kant uitgaan met de Brusselse schuld. De Brusselse schulden zijn tussen 2016 en 2020 met 90 procent gestegen naar 8,9 miljard euro eind 2020. (Belga)