Het Rekenhof selecteerde voor de audit over werken aan Belgische ambassades 27 dossiers uit 2015 en 2016, voor een totale waarde van afgerond 23,8 miljoen euro. Een woordvoerder van het Rekenhof benadrukt dat de audit nog niet is afgerond. 'Het veldwerk is gebeurd, het ontwerpverslag is klaar. We hebben het voorgelegd aan de administratie Buitenlandse Zaken en aan minister Didier Reynders om te horen of zij daar opmerkingen bij hebben, zowel wat feitelijkheden als wat aanbevelingen betreft. Nadat die reacties verwerkt zijn in het ontwerpverslag zullen we een eindverslag opmaken.'
...

Het Rekenhof selecteerde voor de audit over werken aan Belgische ambassades 27 dossiers uit 2015 en 2016, voor een totale waarde van afgerond 23,8 miljoen euro. Een woordvoerder van het Rekenhof benadrukt dat de audit nog niet is afgerond. 'Het veldwerk is gebeurd, het ontwerpverslag is klaar. We hebben het voorgelegd aan de administratie Buitenlandse Zaken en aan minister Didier Reynders om te horen of zij daar opmerkingen bij hebben, zowel wat feitelijkheden als wat aanbevelingen betreft. Nadat die reacties verwerkt zijn in het ontwerpverslag zullen we een eindverslag opmaken.' Het ontwerpverslag van 13 pagina's heeft het Rekenhof op 28 maart 2018 naar Buitenlandse Zaken gestuurd. 'In 14 van de geselecteerde dossiers ontbraken meerdere relevante documenten', stelt het Rekenhof. Het ging daarbij om werken op Belgische diplomatieke posten in onder meer New Delhi, Sao Paulo, Kinshasa, Warschau, Bern, Parijs, Rabat en Genève. Nu eens is een prijsaanvraag spoorloos, dan weer een offerte of factuur. 'Het Rekenhof wijst erop dat deze dossiers in die mate onvolledig waren dat het onderzoek ernstig werd bemoeilijkt en dat zij vaak geen efficiënte en sluitende interne en externe controle toelieten.' Het Rekenhof stelde ook vast dat Buitenlandse Zaken drie opdrachten zorgvuldiger had moeten voorbereiden. De bouw van een nieuwe residentie in Sao Paulo bijvoorbeeld werd gegund zonder de voorafgaande goedkeuring van de ministerraad. En bij renovatiewerken aan de Belgische ambassade in Kinshasa stelde het Rekenhof vast dat de aanvullende werken 77 procent duurder uitvielen dan het oorspronkelijke bedrag van een half miljoen euro, 'wat wijst op een onzorgvuldige voorbereiding van de opdracht'. In vijf dossiers ontbraken een of meerdere adviezen van de Inspectie van Financiën of werden die te laat verstrekt. Bij de renovatie van de ambassade in New Delhi bijvoorbeeld werd pas advies aan de Inspectie van Financiën gevraagd nadat het bestek al was opgestuurd. In twee dossiers stelde het Rekenhof vast dat geen officieel document van oplevering kon worden voorgelegd. Volgens de offerte moesten de werken aan de vertegenwoordiging bij de VN in New York uiterlijk op 15 juli 2015 beëindigd zijn. 'Gevraagd naar het proces-verbaal van voorlopige oplevering legde de FOD op 30 november 2017 een brief van de aannemer over.' Daarin stond dat de werken 'grotendeels voltooid' waren. Het Rekenhof: 'Een dergelijk schrijven kan bezwaarlijk worden beschouwd als een proces-verbaal van voorlopige oplevering.' Ook van de renovatie van een gebouw in Kinshasa werd géén document van voorlopige oplevering voorgelegd. Het Rekenhof beveelt in zijn ontwerpverslag onder meer aan dat de FOD Buitenlandse Zaken op het hoofdbestuur een (elektronisch) exemplaar van de volledige dossiers centraal zou bewaren. Woordvoerder Didier Vanderhasselt laat weten dat Buitenlandse Zaken niet wenst te reageren op de kritiek uit het ontwerpverslag. 'Wij gaan onze opmerkingen overmaken aan het Rekenhof.'