Het jaarlijkse activiteitenverslag van het Rekenhof geeft een overzicht van de activiteiten van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement. Naast de traditionele begrotingsrapporten en het jaarlijkse rekeningenrapport heeft het Rekenhof in 2016 ook een hele reeks thematische auditrapporten afgewerkt. Die thematische rapporten sluiten vaak nauw aan bij de actualiteit. Ze houden het beleid van de ministers en het beheer van de administraties tegen het licht. Zo waren er in 2016 onder meer thematische rapporten over de besparingen bij de VRT, het beleid rond ontbossing en compensaties en over de baggerwerken in Vlaanderen. Ook voor 2017 zitten er nog heel wat rapporten in de pijplijn die wellicht stof zullen leveren voor politiek en maatschappelijk debat. Zo zijn er rapporten in uitvoering over de fietspaden in Vlaanderen, over de crisisjeugdhulp en over gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs. Het 'Activiteitenverslag over 2016' bevat ook al de resultaten van een enquête die eerder dit jaar werd uitgevoerd bij de 124 Vlaamse parlementsleden. Die enquête werd ingevuld door 41 parlementsleden. Uit de resultaten blijkt dat twee derde van de respondenten (67 procent) de Rekenhofrapporten van 2016 kent. Bijna alle parlementsleden die de rapporten lezen, gebruiken ze ook voor hun parlementair werk (97 procent). "Dat is een mooie ruggensteun voor ons werk", zegt Rekenhof-voorzitster Hilde François. De parlementsleden lijken ook behoorlijk tevreden over het werk van het Rekenhof. Zo krijgen de rapporten gemiddeld 8 op 10 op kwaliteit, 7,6 op leesbaarheid, 7,6 op maatschappelijke relevantie en 7,4 op relevantie van de aanbevelingen. (Belga)

Het jaarlijkse activiteitenverslag van het Rekenhof geeft een overzicht van de activiteiten van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement. Naast de traditionele begrotingsrapporten en het jaarlijkse rekeningenrapport heeft het Rekenhof in 2016 ook een hele reeks thematische auditrapporten afgewerkt. Die thematische rapporten sluiten vaak nauw aan bij de actualiteit. Ze houden het beleid van de ministers en het beheer van de administraties tegen het licht. Zo waren er in 2016 onder meer thematische rapporten over de besparingen bij de VRT, het beleid rond ontbossing en compensaties en over de baggerwerken in Vlaanderen. Ook voor 2017 zitten er nog heel wat rapporten in de pijplijn die wellicht stof zullen leveren voor politiek en maatschappelijk debat. Zo zijn er rapporten in uitvoering over de fietspaden in Vlaanderen, over de crisisjeugdhulp en over gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs. Het 'Activiteitenverslag over 2016' bevat ook al de resultaten van een enquête die eerder dit jaar werd uitgevoerd bij de 124 Vlaamse parlementsleden. Die enquête werd ingevuld door 41 parlementsleden. Uit de resultaten blijkt dat twee derde van de respondenten (67 procent) de Rekenhofrapporten van 2016 kent. Bijna alle parlementsleden die de rapporten lezen, gebruiken ze ook voor hun parlementair werk (97 procent). "Dat is een mooie ruggensteun voor ons werk", zegt Rekenhof-voorzitster Hilde François. De parlementsleden lijken ook behoorlijk tevreden over het werk van het Rekenhof. Zo krijgen de rapporten gemiddeld 8 op 10 op kwaliteit, 7,6 op leesbaarheid, 7,6 op maatschappelijke relevantie en 7,4 op relevantie van de aanbevelingen. (Belga)