De invoering van de ecologiepremie dateert uit 2004. Met de premie wil de Vlaamse regering een financieel duwtje geven aan bedrijven die ecologische investeringen doen. De overheid wil daarmee ondernemingen stimuleren om hun productieproces te vergroenen door een deel van de bijkomende investeringskosten voor haar rekening te nemen. Sinds 2004 is de premieregeling verschillende keren aangepast. Ook de budgetten schommelden fors. "Die continue aanpassingen aan het kader van de premie ondergroeven de voorspelbaarheid ervan", stelt het Rekenhof. Maar het Rekenhof stoort zich vooral aan de onduidelijkheid rond de precieze impact van de premie. Omdat er geen meetbare economische en ecologische doelstellingen zijn vastgelegd, is het volgens het hof moeilijk om na te gaan in hoeverre de premie bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen. Het is volgens het Rekenhof ook onduidelijk of de maatregel een voldoende "stimulerend effect" heeft. Met andere woorden, het is niet zeker of de betrokken bedrijven de investeringen niet zouden uitvoeren zonder de premie. Zo blijkt uit een bevraging van het Rekenhof dat bij 32 procent van de aanvragen van de ondernemingen die bij de derde call in 2010 de premie ontvingen, de investeringen ook zonder de premie zouden zijn uitgevoerd. "Dat wijst erop dat, alvast tijdens de derde call 2010, van de premie waarschijnlijk een eerder beperkt stimulerend effect uitgaat", aldus het Rekenhof. (KAV)

De invoering van de ecologiepremie dateert uit 2004. Met de premie wil de Vlaamse regering een financieel duwtje geven aan bedrijven die ecologische investeringen doen. De overheid wil daarmee ondernemingen stimuleren om hun productieproces te vergroenen door een deel van de bijkomende investeringskosten voor haar rekening te nemen. Sinds 2004 is de premieregeling verschillende keren aangepast. Ook de budgetten schommelden fors. "Die continue aanpassingen aan het kader van de premie ondergroeven de voorspelbaarheid ervan", stelt het Rekenhof. Maar het Rekenhof stoort zich vooral aan de onduidelijkheid rond de precieze impact van de premie. Omdat er geen meetbare economische en ecologische doelstellingen zijn vastgelegd, is het volgens het hof moeilijk om na te gaan in hoeverre de premie bijdraagt tot de beleidsdoelstellingen. Het is volgens het Rekenhof ook onduidelijk of de maatregel een voldoende "stimulerend effect" heeft. Met andere woorden, het is niet zeker of de betrokken bedrijven de investeringen niet zouden uitvoeren zonder de premie. Zo blijkt uit een bevraging van het Rekenhof dat bij 32 procent van de aanvragen van de ondernemingen die bij de derde call in 2010 de premie ontvingen, de investeringen ook zonder de premie zouden zijn uitgevoerd. "Dat wijst erop dat, alvast tijdens de derde call 2010, van de premie waarschijnlijk een eerder beperkt stimulerend effect uitgaat", aldus het Rekenhof. (KAV)