De volgende Vlaamse regering zal tussen 2014 en 2019 minstens 1,4 miljard euro beleidsruimte moeten voorzien voor de realisatie van projecten uit het Masterplan 2020 voor de Antwerpse mobiliteit. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat vraagt aan de huidige Vlaamse regering om de financiële impact van de Masterplan-projecten voor de volgende regering 'nauwkeurig in kaart te brengen'.

In het Vlaams Parlement wordt een nieuwe stand van zaken van het Masterplan 2020 besproken. Over het koninginnenstuk van dat plan, de realisatie van de Oosterweelverbinding, is er weinig nieuws te melden. Het is vooral wachten op de definitieve tracékeuze van de Vlaamse regering op basis van het plan-MER.

De beslissing over dat plan-MER wordt verwacht rond 21 januari 2014, zo staat te lezen in de nieuwe voortgangsrapportage Aan de geraamde kostprijs voor de Oosterweel, met name 3,25 miljard euro, is niets veranderd tegenover de vorige rapportage in mei 2013. Het financieel model voor de Oosterweelverbinding gaat onder meer uit van een concessieverlening voor 50 jaar, tolinkomsten van zowel de Oosterweelverbinding als de Liefkenshoektunnel, een kapitaalinbreng van de Vlaamse overheid en een gewestwaarborg.

Meer duidelijkheid

Maar omdat over een aantal zaken, zoals de financieringsvoorwaarden en de exploitatievoorwaarden, meer duidelijkheid moet komen heeft het Rekenhof dat financieel model voorlopig niet verder geanalyseerd. Het Rekenhof wijst er wel op dat veel van de geplande Masterplan-projecten in de periode 2014-2019 zullen van start gaan en bijgevolg een financiële weerslag zullen hebben voor de volgende Vlaamse regering.

Het gaat dan onder meer om de vertunneling van de R11 (Krijgsbaan aan de luchthaven van Deurne) en werken aan een hele reeks (spoor)bruggen, fietspaden, enz... Die projecten zullen volgens het Rekenhof 'een impact van ruim 1,4 miljard euro hebben op de beleidsruimte in de meerjarenbegroting 2014-2019'.

Onzekerheid over 'budgettaire inpasbaarheid'

Het Rekenhof zegt dat er nog onzekerheid is over 'de budgettaire inpasbaarheid' van sommige projecten. Bovendien is in dat bedrag nog geen rekening gehouden met de beschikbaarheidsvergoedingen die de regering zal moeten betalen voor een hele reeks projecten die via alternatieve financiering worden gefinancierd (o.a. de Brabo-tramlijnprojecten en zeven bruggen over het Albertkanaal). Bovendien moet volgens het Rekenhof ook rekening gehouden worden met de extra middelen voor de kapitaalinbreng voor het Oosterweelproject.

De regering-Peeters II krijgt daarom wat huiswerk van het Rekenhof. 'De huidige Vlaamse regering moet de financiële impact van de diverse Masterplan 2020-projecten op de beleidsruimte van de volgende legislatuur nauwkeurig in kaart brengen, rekening houdend met de beoogde uitvoeringsplanning'. (Belga/SD)

In het Vlaams Parlement wordt een nieuwe stand van zaken van het Masterplan 2020 besproken. Over het koninginnenstuk van dat plan, de realisatie van de Oosterweelverbinding, is er weinig nieuws te melden. Het is vooral wachten op de definitieve tracékeuze van de Vlaamse regering op basis van het plan-MER. De beslissing over dat plan-MER wordt verwacht rond 21 januari 2014, zo staat te lezen in de nieuwe voortgangsrapportage Aan de geraamde kostprijs voor de Oosterweel, met name 3,25 miljard euro, is niets veranderd tegenover de vorige rapportage in mei 2013. Het financieel model voor de Oosterweelverbinding gaat onder meer uit van een concessieverlening voor 50 jaar, tolinkomsten van zowel de Oosterweelverbinding als de Liefkenshoektunnel, een kapitaalinbreng van de Vlaamse overheid en een gewestwaarborg. Maar omdat over een aantal zaken, zoals de financieringsvoorwaarden en de exploitatievoorwaarden, meer duidelijkheid moet komen heeft het Rekenhof dat financieel model voorlopig niet verder geanalyseerd. Het Rekenhof wijst er wel op dat veel van de geplande Masterplan-projecten in de periode 2014-2019 zullen van start gaan en bijgevolg een financiële weerslag zullen hebben voor de volgende Vlaamse regering. Het gaat dan onder meer om de vertunneling van de R11 (Krijgsbaan aan de luchthaven van Deurne) en werken aan een hele reeks (spoor)bruggen, fietspaden, enz... Die projecten zullen volgens het Rekenhof 'een impact van ruim 1,4 miljard euro hebben op de beleidsruimte in de meerjarenbegroting 2014-2019'. Het Rekenhof zegt dat er nog onzekerheid is over 'de budgettaire inpasbaarheid' van sommige projecten. Bovendien is in dat bedrag nog geen rekening gehouden met de beschikbaarheidsvergoedingen die de regering zal moeten betalen voor een hele reeks projecten die via alternatieve financiering worden gefinancierd (o.a. de Brabo-tramlijnprojecten en zeven bruggen over het Albertkanaal). Bovendien moet volgens het Rekenhof ook rekening gehouden worden met de extra middelen voor de kapitaalinbreng voor het Oosterweelproject. De regering-Peeters II krijgt daarom wat huiswerk van het Rekenhof. 'De huidige Vlaamse regering moet de financiële impact van de diverse Masterplan 2020-projecten op de beleidsruimte van de volgende legislatuur nauwkeurig in kaart brengen, rekening houdend met de beoogde uitvoeringsplanning'. (Belga/SD)