Vlaanderen had tot voor kort elk jaar een begrotingsevenwicht en een lage schuld. De coronacrisis heeft de cijfers echter doen ontsporen. In 2019 bedroeg de schuld nog 24 miljard euro, of 5,10 procent van het BBP. Tegen 2025 zou dat oplopen tot 10,26 procent. De Vlaamse schuldratio, de schuld afgezet tegen de inkomsten van de overheid, stijgt van 43,9 procent in 2019 naar 103,3 procent in 2025.

Vooral die latere jaren baren het Rekenhof zorgen. Ook in de periode vanaf 2023, na het wegvallen van de tijdelijke covid-maatregelen, eindigt Vlaanderen jaarlijks met een tekort van meer dan 2 miljard euro, stelt het hof vast. De jaarlijkse groei van de geconsolideerde schuld is zelfs nog sterker. 'Het Rekenhof is bezorgd over de houdbaarheid van dit begrotingstraject', schrijft het controle-orgaan in haar rapport.

Europa

'De begrotingen 2020 en 2021 geven terecht prioriteit aan de beheersing van de coronacrisis en de opstart van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook de Europese Unie verwacht dat de lidstaten noodmaatregelen nemen om de gezondheid van de burgers te beschermen, de sociaal-economische schade te beperken en te investeren in het herstel.'

Europa maakt het ook mogelijk om tijdelijk af te wijken van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting, maar dat is enkel als de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn daardoor niet in gevaar komt, schrijft het Rekenhof. Europa stelt dat de herstelinspanningen aanzienlijk, gericht en beperkt in de tijd moeten zijn. 'Het is te verwachten dat ook het Europese begrotingstoezicht geleidelijk weer zal normaliseren, met een strengere opvolging van een (bijgesteld? ) tekort- en schuldcriterium, van de groei van de primaire uitgaven en van de afbouw van de schuld', stelt het Rekenhof. Een genormeerd begrotingstraject zal moeten worden uitgetekend, waarschuwt de instelling.

'Nemen deze insteek ter harte'

'Het Rekenhof volgt ons in de beleidskeuzes die we hebben genomen de voorbije maanden', zegt Vlaams Begrotingsminister Matthias Diependaele in een reactie. 'We moeten als regering de nodige budgetten voorzien en uitgeven om de effecten van deze gezondheids- en economische crisis te counteren. Het Rekenhof erkent ook de onduidelijke toekomstige situatie waar we mee zitten door deze tweede lockdown', vervolgt Diependaele. "We nemen de insteek van het Rekenhof ter harte, en monitoren uiteraard de situatie van dichtbij. De komende jaren zetten we met Vlaanderen alles in op het economische herstel. Het beste geneesmiddel voor onze zieke begroting, is voluit inzetten op de Vlaamse relance.'

Vlaanderen had tot voor kort elk jaar een begrotingsevenwicht en een lage schuld. De coronacrisis heeft de cijfers echter doen ontsporen. In 2019 bedroeg de schuld nog 24 miljard euro, of 5,10 procent van het BBP. Tegen 2025 zou dat oplopen tot 10,26 procent. De Vlaamse schuldratio, de schuld afgezet tegen de inkomsten van de overheid, stijgt van 43,9 procent in 2019 naar 103,3 procent in 2025. Vooral die latere jaren baren het Rekenhof zorgen. Ook in de periode vanaf 2023, na het wegvallen van de tijdelijke covid-maatregelen, eindigt Vlaanderen jaarlijks met een tekort van meer dan 2 miljard euro, stelt het hof vast. De jaarlijkse groei van de geconsolideerde schuld is zelfs nog sterker. 'Het Rekenhof is bezorgd over de houdbaarheid van dit begrotingstraject', schrijft het controle-orgaan in haar rapport. 'De begrotingen 2020 en 2021 geven terecht prioriteit aan de beheersing van de coronacrisis en de opstart van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ook de Europese Unie verwacht dat de lidstaten noodmaatregelen nemen om de gezondheid van de burgers te beschermen, de sociaal-economische schade te beperken en te investeren in het herstel.' Europa maakt het ook mogelijk om tijdelijk af te wijken van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting, maar dat is enkel als de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn daardoor niet in gevaar komt, schrijft het Rekenhof. Europa stelt dat de herstelinspanningen aanzienlijk, gericht en beperkt in de tijd moeten zijn. 'Het is te verwachten dat ook het Europese begrotingstoezicht geleidelijk weer zal normaliseren, met een strengere opvolging van een (bijgesteld? ) tekort- en schuldcriterium, van de groei van de primaire uitgaven en van de afbouw van de schuld', stelt het Rekenhof. Een genormeerd begrotingstraject zal moeten worden uitgetekend, waarschuwt de instelling.'Het Rekenhof volgt ons in de beleidskeuzes die we hebben genomen de voorbije maanden', zegt Vlaams Begrotingsminister Matthias Diependaele in een reactie. 'We moeten als regering de nodige budgetten voorzien en uitgeven om de effecten van deze gezondheids- en economische crisis te counteren. Het Rekenhof erkent ook de onduidelijke toekomstige situatie waar we mee zitten door deze tweede lockdown', vervolgt Diependaele. "We nemen de insteek van het Rekenhof ter harte, en monitoren uiteraard de situatie van dichtbij. De komende jaren zetten we met Vlaanderen alles in op het economische herstel. Het beste geneesmiddel voor onze zieke begroting, is voluit inzetten op de Vlaamse relance.'