"Als lid van de Economische en Monetaire Unie is het zeer belangrijk dat de loonevolutie ontwikkelingen inzake productiviteit weerspiegelt. Zo niet krijg je zeer ernstige onevenwichten en dat corrigeren is heel duur op economisch, sociaal en menselijk vlak. Ik kan België enkel aanbevelen om de structuur van de loonvorming dusdanig te hervormen dat de lonen beter de evolutie in productiviteit weerspiegelen", zo verklaarde Rehn. Diepgaand onderzoek van de Commissie bevestigde woensdag dat België net als elf andere lidstaten van de Europese Unie kampt met macro-economische onevenwichtigheden die moeten worden gecorrigeerd en van nabij moeten worden opgevolgd. De onlangs ingevoerde procedure kan in een latere fase tot sancties leiden, maar in een groep met onder meer Spanje werd België woensdag alvast niet tot de grootste zorgenkinderen gerekend. Niettemin stipte ook Rehn aan dat de Belgische exportsector marktaandeel verliest. De balans op de lopende rekening is recent verslechterd, hoofdzakelijk door een verslechtering van de goederenbalans. Daarin spelen de hoge energie- en arbeidskosten, die in ons land sneller toenemen dan in de buurlanden, een belangrijke rol. In de woensdag gepubliceerde aanbevelingen voor België hamert de Commissie daarom opnieuw op een hervorming van het systeem van loononderhandelingen en het loonindexeringssysteem, in overleg met de sociale partners. In afwachting citeert de Commissie alvast maatregelen om ervoor te zorgen dat de loonstijging beter aansluit bij de ontwikkeling van de productiviteit en het concurrentievermogen. Die doelstelling kan volgens de aanbeveling van de Commissie bereikt worden door "erop toe te zien dat de mechanismen voor het doorvoeren van correcties achteraf waarin de "loonnorm" voorziet, worden toegepast, en het sluiten van alomvattende overeenkomsten ter bevordering van het kostenconcurrentievermogen te stimuleren". Ook adviseert de Commissie om "het gebruik te vergemakkelijken van clausules om niet aan sectorale collectieve overeenkomsten deel te nemen". (RBR)

"Als lid van de Economische en Monetaire Unie is het zeer belangrijk dat de loonevolutie ontwikkelingen inzake productiviteit weerspiegelt. Zo niet krijg je zeer ernstige onevenwichten en dat corrigeren is heel duur op economisch, sociaal en menselijk vlak. Ik kan België enkel aanbevelen om de structuur van de loonvorming dusdanig te hervormen dat de lonen beter de evolutie in productiviteit weerspiegelen", zo verklaarde Rehn. Diepgaand onderzoek van de Commissie bevestigde woensdag dat België net als elf andere lidstaten van de Europese Unie kampt met macro-economische onevenwichtigheden die moeten worden gecorrigeerd en van nabij moeten worden opgevolgd. De onlangs ingevoerde procedure kan in een latere fase tot sancties leiden, maar in een groep met onder meer Spanje werd België woensdag alvast niet tot de grootste zorgenkinderen gerekend. Niettemin stipte ook Rehn aan dat de Belgische exportsector marktaandeel verliest. De balans op de lopende rekening is recent verslechterd, hoofdzakelijk door een verslechtering van de goederenbalans. Daarin spelen de hoge energie- en arbeidskosten, die in ons land sneller toenemen dan in de buurlanden, een belangrijke rol. In de woensdag gepubliceerde aanbevelingen voor België hamert de Commissie daarom opnieuw op een hervorming van het systeem van loononderhandelingen en het loonindexeringssysteem, in overleg met de sociale partners. In afwachting citeert de Commissie alvast maatregelen om ervoor te zorgen dat de loonstijging beter aansluit bij de ontwikkeling van de productiviteit en het concurrentievermogen. Die doelstelling kan volgens de aanbeveling van de Commissie bereikt worden door "erop toe te zien dat de mechanismen voor het doorvoeren van correcties achteraf waarin de "loonnorm" voorziet, worden toegepast, en het sluiten van alomvattende overeenkomsten ter bevordering van het kostenconcurrentievermogen te stimuleren". Ook adviseert de Commissie om "het gebruik te vergemakkelijken van clausules om niet aan sectorale collectieve overeenkomsten deel te nemen". (RBR)