België beschikt over 2.000 intensive care-plaatsen, waarvan er gemiddeld zo'n 1.500 in gebruik zijn door andere patiënten. Door het stijgend aantal coronapatiënten op IC's, zal de reguliere zorg steeds meer uitgesteld worden. De HTSC, het overheidsorgaan dat waakt over de ziekenhuiscapaciteit, vroeg eind oktober om het aantal IC-bedden voor coronapatiënten gradueel op te schalen van een kwart naar een derde. Om de reguliere zorg te blijven verzekeren, is een optimale spreiding van coronapatiënten nodig, zo zegt de HTSC. Toch maken ziekenhuizen zich zorgen over de tanende capaciteit van de intensieve zorgafdelingen. "Het lijkt er niet op dat de coronaopnames zullen stokken", zegt Zorgnet-woordvoerster Dhaene. Er valt ook veel zorgpersoneel uit, waardoor de werkdruk op de afdelingen nog meer stijgt. Eind mei dit jaar was er een achterstand van 10 tot 15 procent binnen de reguliere zorg. Vooral openhartoperaties en transplantaties van hart, longen en nieren werden uitgesteld. Ook bij de pneumologische en gastro-enterologische onderzoeken is er een grote achterstand merkbaar, met weinig zicht op een inhaalbeweging. "Om de volledige zorgachterstand in te halen, zouden ziekenhuizen een jaar lang met een capaciteit van 105 procent moeten draaien", zegt Dhaene. Maar door de onzekere gezondheidssituatie en de schaarste aan personeel is dit allesbehalve evident. (Belga)

België beschikt over 2.000 intensive care-plaatsen, waarvan er gemiddeld zo'n 1.500 in gebruik zijn door andere patiënten. Door het stijgend aantal coronapatiënten op IC's, zal de reguliere zorg steeds meer uitgesteld worden. De HTSC, het overheidsorgaan dat waakt over de ziekenhuiscapaciteit, vroeg eind oktober om het aantal IC-bedden voor coronapatiënten gradueel op te schalen van een kwart naar een derde. Om de reguliere zorg te blijven verzekeren, is een optimale spreiding van coronapatiënten nodig, zo zegt de HTSC. Toch maken ziekenhuizen zich zorgen over de tanende capaciteit van de intensieve zorgafdelingen. "Het lijkt er niet op dat de coronaopnames zullen stokken", zegt Zorgnet-woordvoerster Dhaene. Er valt ook veel zorgpersoneel uit, waardoor de werkdruk op de afdelingen nog meer stijgt. Eind mei dit jaar was er een achterstand van 10 tot 15 procent binnen de reguliere zorg. Vooral openhartoperaties en transplantaties van hart, longen en nieren werden uitgesteld. Ook bij de pneumologische en gastro-enterologische onderzoeken is er een grote achterstand merkbaar, met weinig zicht op een inhaalbeweging. "Om de volledige zorgachterstand in te halen, zouden ziekenhuizen een jaar lang met een capaciteit van 105 procent moeten draaien", zegt Dhaene. Maar door de onzekere gezondheidssituatie en de schaarste aan personeel is dit allesbehalve evident. (Belga)