Het voorstel, dat op tafel ligt, bepaalt dat het statuut van erkende fractie toegekend wordt aan elke formatie die minstens vijf procent van de vertegenwoordigers van de taalgroep heeft, tegenover 10 procent vandaag. Er wordt naar onder afgerond. Die afronding naar beneden leidt ertoe dat aan Nederlandstalige kant elke formatie die in het parlement zetelt ook automatische een erkende fractie vormt. De Nederlandstalige taalgroep telt immers 17 leden. Tien procent van 17 is 1,7, wat afgerond naar beneden 1 geeft. Aan Franstalige kant komen twee formaties niet in aanmerking om als fractie erkend te worden: cdH en DierAnimal. De eerste telt 6 vertegenwoordigers in het parlement, de tweede één. CdH komt daardoor één verkozene tekort (10 procent van 72 is 7,2 of afgerond naar beneden 7). Door de drempel naar 5 procent te verlagen wordt cdH wel een erkende fractie en blijft dus enkel DierAnimal over als niet-erkende fractie. De commissie van het Reglement moet zich op 6 november over twee voorstellen buigen: een eerste over de invoering van een proportionaliteit in de verdeling van de middelen en de spreektijd tussen de fracties naargelang hun grootte, een tweede over de mogelijkheid om een gemengde commissie op te richten van parlementsleden en leden van de burgergemeenschap. De plenaire vergadering zou op 15 november over de aanpassingen stemmen. (Belga)

Het voorstel, dat op tafel ligt, bepaalt dat het statuut van erkende fractie toegekend wordt aan elke formatie die minstens vijf procent van de vertegenwoordigers van de taalgroep heeft, tegenover 10 procent vandaag. Er wordt naar onder afgerond. Die afronding naar beneden leidt ertoe dat aan Nederlandstalige kant elke formatie die in het parlement zetelt ook automatische een erkende fractie vormt. De Nederlandstalige taalgroep telt immers 17 leden. Tien procent van 17 is 1,7, wat afgerond naar beneden 1 geeft. Aan Franstalige kant komen twee formaties niet in aanmerking om als fractie erkend te worden: cdH en DierAnimal. De eerste telt 6 vertegenwoordigers in het parlement, de tweede één. CdH komt daardoor één verkozene tekort (10 procent van 72 is 7,2 of afgerond naar beneden 7). Door de drempel naar 5 procent te verlagen wordt cdH wel een erkende fractie en blijft dus enkel DierAnimal over als niet-erkende fractie. De commissie van het Reglement moet zich op 6 november over twee voorstellen buigen: een eerste over de invoering van een proportionaliteit in de verdeling van de middelen en de spreektijd tussen de fracties naargelang hun grootte, een tweede over de mogelijkheid om een gemengde commissie op te richten van parlementsleden en leden van de burgergemeenschap. De plenaire vergadering zou op 15 november over de aanpassingen stemmen. (Belga)