DVZ had halfweg maart beslist de registratie van asielaanvragen op te schorten. De beslissing kaderde in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De administratie wilde daarmee voorkomen dat er grote groepen mensen zouden verzamelen in en rond het Klein Kasteeltje in Brussel. Na enkele aanpassingen aan de procedure en aan de infrastructuur wordt de procedure nu hervat. "De aangepaste werkwijze is afgetoetst met experts inzake volksgezondheid. Hoewel er door de sluiting van grenzen weinig nieuwe asielzoekers in België toekomen, is het belangrijk om onze internationale verplichtingen na te leven", zegt minister De Block. Concreet kan de registratie voortaan enkel op afspraak. Daarvoor ontwikkelde de DVZ een online formulier. Na controle van de gegevens zal de verzoeker een uitnodiging per e-mail krijgen met het moment waarop hij zich moet aanmelden. Niet-begeleide minderjarigen, families met kinderen, zwangere vrouwen en zieke of andere kwetsbare mensen zullen voorrang krijgen. Enkel mensen met een afspraak krijgen toegang tot het Klein Kasteeltje. Op die manier wil de overheid wachtrijen voorkomen en moet er bovendien geen gebruik worden gemaakt van wachtzalen. Mensen die zich niet op tijd zouden aanmelden, zullen een nieuwe afspraak moeten vragen. Aan de loketten werden ook wanden in plexiglas aangebracht. Indien de aanwezigheid van een tolk nodig is, dan zal die een afstand van anderhalve meter met andere mensen moeten respecteren. (Belga)

DVZ had halfweg maart beslist de registratie van asielaanvragen op te schorten. De beslissing kaderde in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De administratie wilde daarmee voorkomen dat er grote groepen mensen zouden verzamelen in en rond het Klein Kasteeltje in Brussel. Na enkele aanpassingen aan de procedure en aan de infrastructuur wordt de procedure nu hervat. "De aangepaste werkwijze is afgetoetst met experts inzake volksgezondheid. Hoewel er door de sluiting van grenzen weinig nieuwe asielzoekers in België toekomen, is het belangrijk om onze internationale verplichtingen na te leven", zegt minister De Block. Concreet kan de registratie voortaan enkel op afspraak. Daarvoor ontwikkelde de DVZ een online formulier. Na controle van de gegevens zal de verzoeker een uitnodiging per e-mail krijgen met het moment waarop hij zich moet aanmelden. Niet-begeleide minderjarigen, families met kinderen, zwangere vrouwen en zieke of andere kwetsbare mensen zullen voorrang krijgen. Enkel mensen met een afspraak krijgen toegang tot het Klein Kasteeltje. Op die manier wil de overheid wachtrijen voorkomen en moet er bovendien geen gebruik worden gemaakt van wachtzalen. Mensen die zich niet op tijd zouden aanmelden, zullen een nieuwe afspraak moeten vragen. Aan de loketten werden ook wanden in plexiglas aangebracht. Indien de aanwezigheid van een tolk nodig is, dan zal die een afstand van anderhalve meter met andere mensen moeten respecteren. (Belga)