Ide wijst erop dat in het CD&V-voorstel de aanvrager van het rijbewijs geconfronteerd wordt met een administratieve kracht die zal akte nemen van het feit of iemand donor wenst te zijn... of het niet wenst te zijn. "Eén van de grote problemen bij het sensibiliseren tot meer donoren is dat mensen zich ook kunnen laten registreren als niet-donor", aldus de N-VA-senator. "Dit was ook één van de grote bezorgdheden die naar voren kwam in de vele hoorzittingen in de Senaat afgelopen jaar toen de problematiek van orgaandonatie uitvoerig werd besproken". Hij pleit er dan ook voor om de huisarts in te schakelen. Die kan de registratie via e-Health doen. "De huisarts, de vertrouwensman (of vrouw) bij uitstek van de patiënt, kan op die manier de correcte duiding geven aan iemand die zich bijvoorbeeld zou willen laten uitschrijven. Ik diende daarvoor in de vorige legislatuur al een voorstel voor in. In 2010 opnieuw en dit werd al uitvoerig besproken". Ide rekent erop dat CD&V mee aan de kar trekt om een verenigde commissie Sociale Aangelegenheden-Justitie bijeen te roepen om het voorstel nu snel te stemmen. (OSN)

Ide wijst erop dat in het CD&V-voorstel de aanvrager van het rijbewijs geconfronteerd wordt met een administratieve kracht die zal akte nemen van het feit of iemand donor wenst te zijn... of het niet wenst te zijn. "Eén van de grote problemen bij het sensibiliseren tot meer donoren is dat mensen zich ook kunnen laten registreren als niet-donor", aldus de N-VA-senator. "Dit was ook één van de grote bezorgdheden die naar voren kwam in de vele hoorzittingen in de Senaat afgelopen jaar toen de problematiek van orgaandonatie uitvoerig werd besproken". Hij pleit er dan ook voor om de huisarts in te schakelen. Die kan de registratie via e-Health doen. "De huisarts, de vertrouwensman (of vrouw) bij uitstek van de patiënt, kan op die manier de correcte duiding geven aan iemand die zich bijvoorbeeld zou willen laten uitschrijven. Ik diende daarvoor in de vorige legislatuur al een voorstel voor in. In 2010 opnieuw en dit werd al uitvoerig besproken". Ide rekent erop dat CD&V mee aan de kar trekt om een verenigde commissie Sociale Aangelegenheden-Justitie bijeen te roepen om het voorstel nu snel te stemmen. (OSN)